Ninh Phước đẩy mạnh phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”

Thực hiện phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025, huyện Ninh Phước đã huy động cả hệ thống chính trị và nhân dân vào cuộc, góp phần làm diện mạo nông thôn ngày càng thay đổi, đời sống người dân ngày càng được nâng cao.

Xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ quan trọng, lâu dài, huyện Ninh Phước đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo với những giải pháp cụ thể, cơ chế phù hợp, sát thực tế, thúc đẩy phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng NTM”. Chủ động huy động, lồng ghép các nguồn vốn để tiếp tục đầu tư kết cấu hạ tầng nông thôn, phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông thôn, đào tạo nghề cho lao động nông thôn, vệ sinh môi trường. Các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương đã chủ động, sáng tạo, linh hoạt, tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả phong trào thi đua xây dựng NTM bằng những giải pháp, nhiều cách làm hay, sáng tạo. Bên cạnh đó, Mặt trận, các đoàn thể các cấp đã động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia thực hiện các chương trình, các cuộc vận động, phong trào như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”… Qua đó, tạo sức lan tỏa, sự đồng thuận và không khí thi đua sôi nổi rộng khắp trong địa bàn dân cư về chương trình xây dựng NTM.

Từ phong trào thi đua “Toàn dân chung tay xây dựng nông thôn mới” diện mạo nông thôn trên địa bàn huyện Ninh Phước ngày càng khởi sắc.

Điển hình như xã An Hải, xác định xây dựng NTM là nâng cao đời sống vất chất và tinh thần cho nhân dân, những năm qua, Mặt trận, hội, đoàn thể đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huy động sức dân trong xây dựng NTM. Trong giai đoạn 2021-2023, xã đã huy động nguồn lực trên 20,72 tỷ đồng, trong đó người dân đã đóng góp 972 triệu đồng để xây dựng NTM nâng cao, đến nay xã An Hải đã hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM nâng cao. Đồng chí Trương Thị Phương Trang, Chủ tịch UBND xã An Hải cho biết: Thông qua phong trào thi đua xây dựng NTM đến nay diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc, kết cấu hạ tầng ngày càng đồng bộ; cơ cấu ngành nông nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực; đời sống vật chất tinh thần của người dân không ngừng được nâng cao. Qua đó, tạo cơ sở vững chắc cho xã An Hải xây dựng NTM kiểu mẫu.

Đặc biệt, thông qua phong trào thi đua xây dựng NTM, Mặt trận, các hội, đoàn thể, địa phương còn triển khai có hiệu quả các mô hình sản xuất. Đến nay, đã hình thành các vùng sản xuất tập trung quy mô lớn, áp dụng các tiến bộ khoa học - công nghệ theo hướng sản xuất hàng hóa, gắn với khai thác lợi thế từng vùng, từng địa phương, nâng cao năng suất, giá trị trên đơn vị diện tích. Nhiều mô hình sản xuất có hiệu quả được triển khai nhân rộng như: Mô hình “1 phải, 5 giảm” tiết kiệm nước, san phẳng đồng ruộng bằng tia laser, cánh đồng lớn, bao lưới chống ruồi vàng trên cây táo, VietGAP và hữu cơ; duy trì và nhân rộng 15 mô hình cánh đồng lớn gắn với liên kết bao tiêu sản phẩm với diện tích 2.353 ha; mô hình san phẳng mặt ruộng bằng tia laser với diện tích 47,6 ha tại các xã... Qua đó, góp phần đưa giá trị sản xuất năm 2023 đạt 2.761,48 tỷ đồng, tăng bình quân hằng năm 7,58%, chiếm tỷ trọng tổng giá trị sản xuất các ngành; giá trị trên đơn vị diện tích đạt 223,6 triệu đồng/ha, tăng 1,15 lần/ha so với năm 2020.

Nhân viên Trang trại Ba Mọi ở xã Phước Thuận (Ninh Phước) đóng gói sản phẩm táo cung cấp cho thị trường. Ảnh: Văn Nỷ

Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, đến nay, 100% đường giao thông trục xã, trên 85% đường trục thôn, đường làng ngõ xóm, 91% đường nội đồng đã được trải nhựa, bê tông và cứng hóa; 100% thôn, khu phố và 99,9% hộ dân sử dụng điện lưới quốc gia; 100% thôn, khu phố và 100% hộ dân dùng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; 8/8 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế... Nhờ đó, giai đoạn 2021-2023, toàn huyện có 2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao (Phước Thuận và An Hải), 11 thôn đạt thôn NTM; 2 xã Phước Thái, Phước Sơn đạt từ 14-15/19 tiêu chí.

Với chủ đề “Xây dựng NTM phải là cuộc cách mạng trong nông nghiệp”, thực hiện theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”, giai đoạn từ nay đến năm 2025, địa phương tiếp tục thực hiện tốt công tác quy hoạch, phát triển vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với năng lượng tái tạo; xây dựng vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung được cấp mã vạch, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, gắn với Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Huy động các nguồn lực để đầu tư hoàn thiện và nâng cao chất lượng kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất, dân sinh. Triển khai thực hiện tốt các dự án điện gió, điện mặt trời, tạo động lực phát triển kinh tế nhanh và bền vững; phát triển thương mại, dịch vụ; đa dạng hóa các sản phẩm du lịch. Đầu tư các thiết chế văn hóa, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống; thực hiện có hiệu quả chương giảm nghèo bền vững, góp phần đưa diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, đời sống người dân ngày càng được nâng cao.