Tin tổng hợp

* Hoạt động xuất khẩu gặp nhiều khó khăn do cạnh tranh quốc tế, đơn hàng giảm. 9 tháng đầu năm 2023, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 131,6 triệu USD, giảm 15,6%; trong đó xuất khẩu đạt 81,5 triệu USD, giảm 17,3%; nhập khẩu đạt 50,1 triệu USD, giảm 12,5%. Cán cân thương mại 9 tháng của tỉnh đạt xuất siêu 31,4 triệu USD (cùng kỳ 2022 xuất siêu 41,3 triệu USD). Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước tính đạt 81,5 triệu USD, giảm 17,3% so với cùng kỳ năm trước và đạt 62,7% so kế hoạch (130 triệu USD). Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu: thủy sản, nhân điều, khăn lông, thạch nha đam... Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa 9 tháng ước đạt 50,1 triệu USD, giảm 12,5% so với cùng kỳ năm trước.

Công ty Cổ phần thực phẩm Cánh Đồng Việt sản xuất, chế biến nha đam xuất khẩu. Ảnh: Văn Nỷ

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh, trong năm 2023 đã có thêm một số doanh nghiệp xuất khẩu mới như: thú nhồi bông (xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản), doanh nghiệp gia công hàn may mặc, xuất khẩu đá xây dựng, trong tháng 9 Công ty Phú Thủy có xuất thêm một mặt hàng mới là cá nục gai phi lê tẩm bột... Tuy kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng này chưa cao, nhưng trong thời gian đến nếu thị trường ổn định, các có khả năng mở rộng sản xuất nâng cao kim ngạch xuất khẩu của tỉnh.

* Hoạt động bưu chính, viễn thông, internet trên địa bàn tỉnh trong 9 tháng đầu năm 2023 tiếp tục phát triển, doanh thu tiếp tục tăng, chất lượng dịch vụ được cải thiện. Sản lượng dịch vụ bưu chính ước thực hiện 9 tháng đầu năm 2023 là 3.182.204 bưu gửi, tăng 30,4% so với cùng kỳ; và 3.225.117 bưu phát, tăng 18,75%. Doanh thu ước đạt 159,4 tỷ đồng tăng 1,7% so với cùng kỳ. Doanh thu sản xuất, kinh doanh dịch vụ viễn thông trong toàn ngành ước đạt 676 tỷ đồng. Tổng số thuê bao điện thoại trên toàn tỉnh là 693.143 thuê bao, tăng 1,7% so với cùng thời điểm năm trước, trong đó thuê bao di động đạt 648.643 thuê bao, tăng 1,9%. Tổng số thuê bao internet băng rộng trên toàn tỉnh là 342.444 thuê bao, tăng 1,8% so với cùng thời điểm năm trước.