Ninh Phước: Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Xác định việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ quan trọng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thời gian qua, huyện Ninh Phước đã tập trung thực hiện nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình dự án, đảm bảo giải ngân vốn đầu tư công đúng tiến độ.

Năm 2023, huyện Ninh Phước được phân bổ vốn ĐTC hơn 77,8 tỷ đồng; trong đó vốn năm 2022 chuyển tiếp sang năm 2023 là 423 triệu đồng, vốn kế hoạch giao năm 2023 trên 77,4 tỷ đồng. Vốn sự nghiệp các chương trình mục tiêu quốc gia hơn 34,76 tỷ đồng (trong đó vốn năm 2022 chuyển tiếp sang năm 2023 hơn 3,2 tỷ đồng, vốn giao năm 2023 là 31,5 tỷ đồng). Ngoài ra, vốn bổ sung hỗ trợ xã An Hải đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022 là 2,4 tỷ đồng. Để kịp thời giải ngân các nguồn vốn theo đúng tiến độ, huyện Ninh Phước đã chủ động phân bổ nguồn vốn cho các công trình DA cụ thể. Đồng thời, triển khai đồng bộ các giải pháp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các DA đang triển khai thi công; chỉ đạo các ban, ngành phối hợp với các địa phương thực hiện tốt khâu giải phóng mặt bằng; thường xuyên giao ban đánh giá tiến độ từng công trình, DA hằng tháng. Bên cạnh đó, huyện còn thường xuyên kiểm tra, đôn đốc nhà thầu, đơn vị thi công tập trung huy động nguồn lực, phương tiện đẩy nhanh tiến độ công trình, đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ theo kế hoạch vốn được phân bổ.

Trong năm 2023, Ban Quản lý (BQL) DA đầu tư xây dựng huyện Ninh Phước được giao vốn 58,6 tỷ đồng để thực hiện 7 công trình chuyển tiếp năm 2022 và 16 công trình năm 2023. Ngay sau khi được giao thực hiện các công trình DA, đơn vị đã phối hợp với các ban, ngành liên quan đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư, thẩm định thiết kế lựa chọn nhà thầu và dự toán; phối hợp với các đơn vị, địa phương triển khai tốt giải phóng mặt bằng, các khâu thủ tục, lựa chọn đơn vị thi công để triển khai thực hiện. Ông Trương Thanh Đạm, Giám đốc BQL DA đầu tư xây dựng huyện cho biết: Để đảm bảo giải ngân vốn ĐTC đạt hiệu quả, ban đã phân công cán bộ giám sát tiến độ thi công các DA; quản lý chặt các khâu, bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình. Đồng thời, kiểm tra, nghiệm thu khối lượng bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình, DA để thực hiện việc giải ngân vốn, tạo sự đồng thuận trong triển khai. Nhờ đó, trong số 23 công trình do ban thực hiện, đến nay đã hoàn thành 12 công trình, DA, đã giải ngân được trên 29,7 tỷ đồng, đạt 50,63% vốn theo kế hoạch. Riêng 10 công trình mới đang triển khai thi công và 2 công trình nhận ủy thác, quản lý DA của Phòng Giáo dục và Đào tạo, đơn vị đang đôn đốc các nhà thầu, đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ đúng như cam kết, nhằm đảm bảo giải ngân nguồn vốn theo đúng kế hoạch đề ra.

Trường Tiểu học Hiếu Lễ, xã Phước Hậu được xây dựng từ nguồn vốn đầu tư công được đưa vào sử dụng hiệu quả.

Với sự quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn ĐTC trên địa bàn, đến ngày 5/9, huyện Ninh Phước đã giải ngân được trên 43,5 tỷ đồng, đạt 56% kế hoạch vốn phân bổ; trong đó vốn năm 2022 chuyển sang năm 2023 giải ngân đạt 60%, vốn năm 2023 giải ngân đạt 57% kế hoạch. Riêng vốn sự nghiệp các chương trình mục tiêu quốc gia đã giải ngân được trên 19,2 tỷ đồng, đạt 55% kế hoạch giao.

Mặc dù công tác giải ngân vốn ĐTC trên địa bàn huyện Ninh Phước đã có những chuyển biến tích cực, nhưng vẫn còn nhiều vướng mắc cần tháo gỡ như: Việc bố trí nguồn vốn từ nguồn thu tiền sử dụng đất của huyện còn gặp nhiều khó khăn làm ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân; vốn hỗ trợ thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông và vốn hỗ trợ đối ứng xây dựng chương trình xây dựng nông thôn mới chưa giải ngân số vốn còn lại; vốn phân bổ cho Ngân hàng Chính sách xã hội huyện chưa có hướng dẫn chi tiết nên chưa thực hiện được... dẫn đến giải ngân nguồn vốn đầu tư chậm chưa đạt tiến độ kế hoạch đề ra.

Đồng chí Bạch Văn Nguyên, Chủ tịch UBND huyện Ninh Phước cho biết: Để hoàn thành giải ngân vốn ĐTC năm 2023, từ nay đến cuối năm, huyện tiếp tục đẩy mạnh tiến độ giải ngân theo tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng và đẩy nhanh tiến độ thực hiện thi công, giải ngân nguồn vốn các DA theo kế hoạch; chỉ đạo các chủ đầu tư và UBND các xã, thị trấn khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân vốn kịp thời, nhất là các nguồn vốn mới phân bổ, đảm bảo giải ngân trong năm; tập trung tăng thu ngân sách từ đất đai thông qua bán đấu giá đất tại khu dân cư Bàu Lăng và khu dân cư hợp tác xã Phú Quý. Chỉ đạo BQL DA đầu tư xây dựng, các cơ quan, đơn vị và địa phương tăng cương kiểm tra, giám sát, đôn đốc, xử lý các khó khăn, vướng mắc trong triển khai các công trình, DA tại các chủ đầu tư để đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn; chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư và nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện, sớm hoàn thành bàn giao và đưa vào sử dụng theo đúng cam kết.