Thuận Bắc: Qua 18 năm xây dựng và phát triển

Huyện Thuận Bắc được thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 1/10/2005. Qua 18 năm xây dựng, đến nay kinh tế - xã hội (KT-XH) của huyện đã đạt được những kết quả quan trọng, tiềm năng và lợi thế bước đầu được khai thác và phát huy hiệu quả. Tính đến tháng 6/2023, giá trị sản xuất các ngành của huyện tăng gấp 58 lần so với năm 2005, trong đó: Công nghiệp (CN) - xây dựng tăng 104 lần; nông nghiệp tăng 6,8 lần; dịch vụ tăng 14,8 lần.

Có được kết quả trên là nhờ huyện Thuận Bắc đã đề ra nhiều chủ trương, quyết sách và chương trình hành động có hiệu quả. Nhờ đó, từ một huyện thuần nông, đến nay Thuận Bắc đã có bước phát triển vượt bậc, cơ cấu ngành kinh tế đang có sự chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng CN. Nhiều khu CN, cụm CN, nhà máy được hình thành, sản xuất ổn định, góp phần đưa giá trị sản xuất CN tăng bình quân hằng năm 20,7%, vượt 15,4% so với mục tiêu đề ra. Tiềm năng lợi thế mới về phát triển ngành năng lượng, nhất là năng lượng sạch về điện gió và điện mặt trời được phát huy hiệu quả bước đầu. Đến nay, trên địa bàn huyện có 8 dự án điện năng lượng tái tạo hoàn thành, với công suất 857 MW và đã hòa vào lưới điện quốc gia 664 MW. Nhiều công trình thủy lợi đã được xây dựng và khai thác có hiệu quả. Bên cạnh đó nhờ đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi thích nghi với điều kiện khí hậu, nên năng suất và sản lượng sản phẩm không ngừng tăng. Trong chăn nuôi đã phát triển theo hướng nâng cao chất lượng đàn, huyện được công nhận 2 thương hiệu sản phẩm đặc thù là “Heo đen và Gà Thuận Bắc”, quy mô đàn gia súc, gia cầm tiếp tục duy trì ổn định và trở thành ngành quan trọng trong sản xuất nông nghiệp địa phương chiếm tỷ trọng 37,64% trong tổng giá trị sản xuất ngành Nông nghiệp.

Trung tâm huyện Thuận Bắc. Ảnh: V.M

Nét nổi bật là kết quả nhiệm vụ đột phá công tác giảm nghèo bền vững của huyện đạt vượt chỉ tiêu đề ra. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 46,1% vào năm 2005 xuống còn 13,25% theo tiêu chí mới. Các nhiệm vụ y tế, giáo dục được chú trọng thực hiện và ngày càng được nâng cao. Toàn huyện đã xây dựng được 13 trường đạt chuẩn quốc gia, 6/6 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế; 31/31 thôn được công nhận thôn văn hóa cấp huyện.

Song song với thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh luôn là nhiệm vụ then chốt và đã được các cấp ủy đảng tập trung thực hiện. Hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở ngày càng được kiện toàn và phát huy hiệu quả. Tinh thần đoàn kết trong Đảng được nâng cao.

Nông dân xã Lợi Hải thu hoạch lúa. Ảnh: Hồng Lâm

Để khai thác có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế đưa KT-XH địa phương phát triển, trong thời gian đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thuận Bắc tiếp tục nỗ lực, đồng hành cùng doanh nghiệp để phát triển mạnh về CN, dịch vụ, du lịch; tăng cường quản lý và sử dụng có hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, bảo đảm quốc phòng, an ninh, nhằm góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.