Khai mạc kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XI

Ngày 18-7, HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc kỳ họp thứ 7- kỳ họp thường lệ giữa năm 2022. Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Các đồng chí: Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp. Tham dự kỳ họp có các đồng chí: Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh; Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Long Biên, Phan Tấn Cảnh, Lê Huyền; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và các đại biểu HĐND tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự Khai mạc kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XI.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Kỳ họp thứ 7, với nhiều nội dung quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến kinh tế - xã hội, các mặt đời sống của Nhân dân trong tỉnh. Đề nghị các đại biểu nghiên cứu sâu kỹ; tích cực tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến cụ thể, thẳng thắn giúp HĐND tỉnh có cơ sở quyết nghị thông qua nghị quyết bảo đảm khả thi, sát đúng với tình hình thực tiễn, tạo động lực quan trọng góp phần phát triển kinh tế-xã hội trong thời gian tới và tạo sự đồng thuận cao của cử tri và Nhân dân trong tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy biểu dương sự nỗ lực, quyết tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; cùng sự chung tay, nỗ lực, phấn đấu của doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh, đã triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp, đạt được nhiều kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh 6 tháng đầu năm. Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XI với khối lượng công việc lớn, nhiều nội dung rất quan trọng, định hướng chiến lược thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2022, cũng như cả giai đoạn đến; đồng thời, cụ thể hoá mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV. Đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, tập trung nghiên cứu sâu kỹ, thảo luận dân chủ, đóng góp nhiều ý kiến chất lượng để HĐND tỉnh ban hành các nghị quyết bảo đảm hiệu quả, khả thi, sát đúng, tạo động lực quan trọng phát triển kinh tế-xã hội, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân trong tỉnh.

Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp.

Trong đó, cần tập trung một số nội dung quan trọng: Nghiêm túc nhìn nhận, đánh giá đúng thực chất, toàn diện những kết quả kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm; thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém, khó khăn, nguyên nhân khách quan, chủ quan, bài học kinh nghiệm, từ đó có giải pháp đột phá, phù hợp, hiệu quả tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết đã đề ra. Đồng thời, bám sát quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021- 2026, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, các nghị quyết chuyên đề, nghị quyết năm 2022 của Tỉnh ủy để thể chế hoá thành các nghị quyết của HĐND tỉnh, quyết định, kế hoạch thực hiện của UBND tỉnh phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là trong quản lý quy hoạch, sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản, tài chính, ngân sách, sử dụng vốn đầu tư công. Quan tâm phát triển văn hóa-xã hội; chăm sóc, nâng cao sức khỏe Nhân dân; nâng chất lượng giáo dục-đào tạo; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội. Triển khai các giải pháp giữ vững quốc phòng- an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đổi mới, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND. Ngay sau kỳ họp, UBND tỉnh, các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương tập trung cụ thể hóa, triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp, chương trình, đề án đã được HĐND tỉnh ban hành, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2022, tạo tiền đề, động lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của cả giai đoạn.

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp.

Sau phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Trong 6 tháng đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, kịp thời, đồng bộ nhiều giải pháp thực hiện hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao. Kinh tế-xã hội ổn định và có bước phục hồi. Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp và dịch vụ, du lịch tăng khá; công nghiệp chế biến, chế tạo, thương mại, phục hồi và tăng trưởng. Các dự án năng lượng tái tạo đã hoàn thành tiếp tục phát huy hiệu quả; dự án Cảng tổng hợp Cà Ná được đẩy nhanh tiến độ, chuẩn bị hoàn tất giai đoạn thử nghiệm. Tổng sản phẩm nội tỉnh đạt 11.152 tỷ đồng, tăng 3,09% so cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 2.099 tỷ đồng, đạt 60,1 % kế hoạch. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 10.299 tỷ đồng. Tình hình dịch bệnh, nhất là dịch COVID-19 cơ bản vẫn được kiểm soát tốt. Công tác quân sự, quốc phòng được bảo đảm, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được ổn định.

Trong 6 tháng cuối năm, UBND tỉnh tiếp tục bám sát, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2022; chỉ đạo điều hành quyết liệt, hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng các chương trình, đề án thuộc chương trình công tác của Chính phủ, Tỉnh ủy và UBND tỉnh năm 2022. Triển khai nhất quán, đồng bộ, hiệu quả chương trình phòng, chống dịch COVID-19 và Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội theo tinh thần Nghị quyết 11 và 38 của Chính phủ. Đổi mới công tác chỉ đạo điều hành quyết liệt hơn, tập trung hơn, tăng tốc cao hơn để xử lý kịp thời những vấn đề vướng mắc, kịp thời đáp ứng cho yêu cầu phát triển. Cơ cấu lại nền kinh tế, từng ngành, lĩnh vực nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tăng cường ứng dụng công nghệ số nhằm khai thác hiệu quả không gian tăng trưởng mới và thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn theo lộ trình phù hợp, tập trung tăng tốc, quyết liệt triển khai các giải pháp bảo đảm mục tiêu tăng trưởng năm 2022.

Đồng chí Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo kết quả phát triển kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Trong ngày làm việc đầu tiên, các đại biểu đã nghe lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách và Ban Pháp chế HĐND tỉnh báo cáo tóm tắt thẩm tra tình hình kinh tế - xã hội, công tác tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2022; kết quả giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng đất rừng; bảo vệ, phát triển rừng (rừng tự nhiên, rừng trồng); tỷ lệ che phủ rừng giai đoạn 2016-2021; kết quả thẩm tra phòng, chống tham nhũng; việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; giám sát kết quả hoạt động của các cơ quan Tòa án, Kiểm sát, Thi hành án dân sự tỉnh. Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh báo cáo tóm tắt ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân. Lãnh đạo các sở, ngành chức năng báo cáo tóm tắt 24 tờ trình ban hành nghị quyết liên quan đến phát triển KT-XH: huy động nguồn lực; phát triển kinh tế biển; đầu tư công, phát triển công nghiệp; cải cách hành chính; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; chủ trương đầu tư; quản lý đất đai; ứng dụng, phát triển khoa học, công nghệ; chính sách hỗ trợ về phát triển du lịch; chính sách hỗ trợ đào tạo bác sĩ; quy định các khoản thu dịch vụ, nội dung, mức chi phục vụ đối với một số hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo… Các Ban của HĐND tỉnh báo cáo thẩm tra dự thảo các nghị quyết nêu trên. Thường trực HĐND tỉnh báo cáo tờ trình trình dự thảo nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2023.

Kỳ họp cũng đã biểu quyết và thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh và cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh, khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Thế Hùng, nguyên UVTV Tỉnh ủy, nguyên Giám đốc Công an tỉnh do được điều động chuyển công tác đến địa phương khác; bỏ phiếu bầu bổ sung và thông qua nghị quyết bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Huỳnh Tấn Hạnh, Giám đốc Công an tỉnh và ông Trần Văn Hiếu, Giám đốc Sở Tư pháp.

Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra trong 3 ngày từ 18 đến 20-7, phóng viên Báo Ninh Thuận tiếp tục đưa tin theo chương trình kỳ họp..