Thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu, nộp ngân sách trên địa bàn tỉnh năm 2022

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ thu, nộp ngân sách trên địa bàn tỉnh năm 2022, với chủ đề “Thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu, nộp ngân sách trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2022”.

Theo đó, từ nay đến hết ngày 31-12-2022, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố; công chức toàn ngành Thuế, các tổ chức, doanh nghiệp, hộ cá nhân kinh doanh và Nhân dân trong tỉnh ra sức thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu, nộp ngân sách năm 2022; phấn đấu thu ngân sách vượt tối thiểu 5% theo nghị quyết của HĐND, UBND tỉnh giao. Các cấp, các ngành, địa phương phối hợp với ngành Thuế thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tại Quyết định số 21/QĐ-UBND ngày 10-1-2022 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022. Đồng thời, triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 11-1-2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường các biện pháp quản lý thu ngân sách năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

UBND tỉnh yêu cầu phong trào thi đua yêu nước được phát động thường xuyên, liên tục; thu hút được sự quan tâm, hưởng ứng của nhiều đối tượng tham gia; nội dung, hình thức phát động phong trào thi đua phải thực chất, hiệu quả; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt công tác thu, nộp ngân sách năm 2022 và những năm tiếp theo; tạo sự đồng thuận cao, ý chí quyết tâm vượt khó, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao của ngành, góp phần hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh.