Ngày 22-2 trên địa bàn tỉnh có 14 ca mắc COVID-19 mới