Ngày 21-2 trên địa bàn tỉnh có 12 ca mắc COVID-19 mới