Ngày 24-2 trên địa bàn tỉnh có 17 ca mắc COVID-19 mới