Vận động cán bộ, công chức, viên chức dán thẻ thu phí tự động không dừng cho ô tô cá nhân

Thực hiện Công điện số 155/CĐ-TTg ngày 22-2-2022 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh vừa có công văn về việc triển khai dán thẻ định danh đối với xe ô tô để sử dụng dịch vụ thu phí giao thông đường bộ theo hình thức điện tử không dừng (ETC).

Theo đó, UBND tỉnh đề nghị người đứng đầu các cơ quan và tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh chỉ đạo dán thẻ định danh đối với toàn bộ phương tiện xe ô tô thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị (kể cả đối với các đơn vị trực thuộc) để sử dụng dịch vụ thu phí ETC khi tham gia giao thông qua các trạm thu phí. Đồng thời, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị, địa phương gương mẫu thực hiện dán thẻ định danh đối với xe ô tô cá nhân để tham gia dịch vụ thu phí ETC, không sử dụng hình thức thu phí thủ công kể từ ngày 1-6-2022.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải, chính quyền địa phương và đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền tạo sự đồng thuận để người dân, doanh nghiệp tích cực sử dụng dịch vụ thu phí ETC theo đúng quy định, tiến tới xóa bỏ hình thức thu phí thủ công.