Ngày 23-2 trên địa bàn tỉnh có 19 ca mắc COVID-19 mới