Khai giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên

Ngày 2-11, Trường Chính trị tỉnh tổ chức Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên khóa I-năm 2021 cho 86 học viên. Chương trình bồi dưỡng có sự liên kết, tham gia giảng dạy của Viện Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực Tri thức Trẻ.

Trong thời gian theo học, các học viên được trang bị kiến thức cơ bản về Nhà nước và quản lý hành chính nhà nước; bồi dưỡng và rèn luyện kỹ năng làm việc để thực thi tốt nhiệm vụ; cải thiện mức độ hài lòng của người dân đối với hoạt động của cơ quan nhà nước… Qua đó, góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Các đại biểu, học viên tham dự Lễ khai giảng.