Văn phòng Điều phối nông thôn mới trung ương tập huấn về ứng dụng chuyển đổi số trong phát triển sản phẩm OCOP

Từ ngày 27-10 đến 2-11, Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương phối hợp với Tổ công tác 1034 (Bộ Thông tin và Truyền thông) và các đơn vị tổ chức lớp tập huấn trực tuyến chuyên về “Ứng dụng chuyển đổi số trong phát triển sản phẩm, quảng bá và thương mại sản phẩm OCOP”. Tham gia tập huấn có hơn 800 cán bộ quản lý chương trình OCOP ở các địa phương cấp tỉnh, huyện và chủ thể là doanh nghiệp, HTX, tổ hợp tác và cơ sở tham gia chương trình OCOP.

Đây là hoạt động nhằm nâng cao năng lực cho chủ thể trong thiết kế sáng tạo sản phẩm OCOP trong bối cảnh chuyển đổi số; đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong phát triển sản phẩm OCOP, quảng bá và thương mại sản phẩm OCOP.

Đại biểu tham gia buổi tập huấn.

Chuỗi tập huấn bao gồm các chuyên đề: Hướng dẫn thiết kế sáng tạo trong xây dựng hệ thống nhận diện, phương tiện quảng bá sản phẩm; thiết kế bao bì, nhãn mác sản phẩm OCOP trong bối cảnh chuyển đổi số; hướng dẫn chủ thể OCOP sử dụng phần mềm đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP quốc gia; quảng bá, giới thiệu sản phẩm OCOP trong môi trường số; đưa sản phẩm OCOP lên sàn thương mại điện tử Voso.vn; Postmart; Lazada; kỹ năng bán hàng livestream và các công cụ cần thiết; giới thiệu sản phẩm trên hội chợ triển lãm thực tế ảo; chủ thể cập nhật dữ liệu trên hệ thống quản lý và giám sát Chương trình OCOP...Qua đó, nhằm tăng cường hiệu quả triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, phát huy tính chủ động, sáng tạo của các chủ thể và cộng đồng để phát triển sản phẩm OCOP, đáp ứng yêu cầu của thị trường trong bối cảnh tình hình mới.