Tập huấn về thu thập dữ liệu bộ tiêu chí đổi mới sáng tạo cấp địa phương năm 2024

Ngày 25/4, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị tập huấn về thu thập dữ liệu bộ tiêu chí đổi mới sáng tạo cấp địa phương năm 2024 cho các sở, ban, ngành, địa phương.

Tại buổi tập huấn, các đại biểu được nghiên cứu các nội dung như: Giới thiệu chung về đổi mới sáng tạo, hệ thống đổi mới sáng tạo và sự cần thiết, ý nghĩa đo lường đổi mới sáng tạo cấp địa phương; khung chỉ số PII 2023 và nguồn dữ liệu; phương pháp tính toán PII; kết quả PII 2023 của tỉnh Ninh Thuận và một số kiến nghị; trao đổi, thảo luận và hỏi đáp các vấn đề về bộ tiêu chí đổi mới sáng tạo cấp địa phương. Thông qua buổi tập huấn, nhằm giúp các sở, ban, ngành, địa phương nắm rõ các nội dung cơ bản về thu thập dữ liệu bộ tiêu chí đổi mới sáng tạo cấp địa phương để áp dụng vào thực tế.

Toàn cảnh buổi tập huấn về thu thập dữ liệu bộ tiêu chí đổi mới sáng tạo cấp địa phương năm 2024.