Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2021

Ngày 20-10, Ban Đại diện Hội đồng quản trị (BĐD-HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ quý III và đề ra phương hướng, nhiệm vụ quý IV-năm 2021.

Trong 9 tháng năm 2021, với sự chỉ đạo, điều hành của BĐD-HĐQT NHCSXH tỉnh, Chi nhánh NHCSXH tỉnh đã tổ chức triển khai thực hiện tốt “nhiệm vụ kép” vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 và thực hiện có hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách xã hội. Đến ngày 30-9, tổng nguồn vốn cân đối từ Trung ương, vốn huy động từ các tổ chức, cá nhân và vốn nhận ủy thác của địa phương đạt 2.499 tỷ đồng, tăng 161 tỷ đồng so với năm 2020. Thực hiện kế hoạch cho vay đạt 607 tỷ đồng, tăng 57 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước, với 17.220 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn; nâng tổng vốn vay thông qua 19 chương trình đến nay đạt 2.487 tỷ đồng, với hơn 75.000 khách hàng còn dư nợ. Triển khai cho vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất theo Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, chi nhánh đã giải ngân với số tiền trên 487 triệu đồng để trả lương cho 134 người lao động. Công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ được tăng cường; chất lượng hoạt động tại điểm giao dịch xã, Tổ tiết kiệm và vay vốn được nâng cao.

Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2021.

Triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2021, NHCSXH tỉnh tiếp triển khai thực hiện đầy đủ các chủ trương, chính sách về tín dụng ưu đãi; tiếp tục phối hợp với các sở, ngành nâng cao phương thức hoạt động, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22-11-2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Đẩy mạnh triển khai các chương trình cho vay gắn với củng cố nâng cao chất lượng tín dụng, đảm bảo 100% đối tượng có nhu cầu, đủ điều kiện đều được giải quyết cho vay; củng cố, nâng cao hoạt động điểm giao dịch xã, hoạt động Tổ tiết kiệm và vay vốn; các tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích, chấp hành nghiêm túc việc trả nợ gốc và lãi theo quy định...