Giai đoạn 2021-2025, tỉnh ta kêu gọi đầu tư 67 dự án

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 633/QĐ-UBND phê duyệt danh mục 67 dự án khu dân cư, khu đô thị (KĐT), dự án du lịch kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025.

Trong đó, huyện Ninh Hải 13 dự án; huyện Ninh Phước 2 dự án; huyện Thuận Bắc 9 dự án; huyện Thuận Nam 13 dự án; huyện Bác Ái 6 dự án; huyện Ninh Sơn 7 dự án và Tp. Phan Rang - Tháp Chàm 17 dự án.

Một góc đô thị Tp. Phan Rang - Tháp Chàm.

Trong các dự án kêu gọi đầu tư giai đoạn tới thì có một số dự án có tổng mức đầu tư trên 1.000 tỷ đồng gồm: KĐT mới Đầm Cà Ná, xã Phước Diêm (64,87 ha, Thuận Nam), với mức đầu tư khoảng 3.532 tỷ đồng; KĐT mới trung tâm thị trấn Tân Sơn (26,7 ha, Ninh Sơn) 1.000 tỷ đồng; KĐT mới bờ Đông Sông Ông, thị trấn Tân Sơn (29,5 ha, Ninh Sơn) 2.000 tỷ đồng; KĐT mới bờ Sông Dinh (37,39 ha, Tp. Phan Rang - Tháp Chàm) 3.000 tỷ đồng; KĐT mới Tây Bắc (91,37 ha, Tp. Phan Rang - Tháp Chàm) 1.477 tỷ đồng;...