Công ty Điện lực Ninh Thuận đảm bảo cung cấp điện tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khoá XV trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Để đảm bảo cung cấp điện an toàn và liên tục trong các ngày diễn ra kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV trên địa bàn khu vực các huyện/thành phố tỉnh Ninh Thuận, Công ty Điện lực Ninh Thuận đã tổ chức triển khai nghiêm túc đến từng đơn vị trực thuộc để đảm bảo lưới điện vận hành an toàn và liên tục đặc biệt là các địa điểm quan trọng như: Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh; UBND và HĐND cấp huyện, tỉnh và thành phố; Tỉnh ủy, Thành ủy, Huyện ủy, trụ sở công an, quân đội, các địa điểm có diễn ra điểm cầu hội nghị truyền hình và tổ chức họp trực tuyến từ ngày 20-10 đến ngày 3-11-2021 thời gian diễn ra kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV.

CBNV Công ty Điện lực Ninh Thuận thực hiện công tác bảo trì lưới điện.

Ông Nguyễn Hữu Tiên, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Ninh Thuận cho biết: Hiện nay, Công ty đã chuẩn bị sẵn sàng vật tư, thiết bị dự phòng, phương tiện thông tin liên lạc đảm bảo thông suốt vận hành lưới điện, bố trí người trực để xử lý; đồng thời, Công ty đã chỉ đạo các đơn vị chủ động kết hợp kế hoạch cắt điện để thực hiện kiểm tra định kỳ, vệ sinh công nghiệp, thí nghiệm và khắc phục các tồn tại, khiếm khuyết của lưới điện, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Ngoài ra, Công ty còn làm việc với Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Thuận, nơi tổ chức họp trực tuyến trong thời gian diễn ra kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV như kiểm tra tình trạng vận hành máy phát Diesel 250kVA và lập phương án chạy máy phát dự phòng, tổ chức diễn tập ứng trực xử lý sự cố để xử lý nhanh, kịp thời trong trường hợp khi có mất nguồn điện lưới xảy ra.

Bên cạnh các phương án đảm bảo cung cấp điện an toàn và liên tục cho kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, Công ty Điện lực Ninh Thuận đã và đang thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trước tình hình dịch bệnh đang có những diễn biến phức tạp, đảm bảo vừa chống dịch COVID-19 vừa cung ứng điện an toàn, ổn định phục vụ các sự kiện chính trị, kinh tế- xã hội quan trọng và đời sống sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn tỉnh.