Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị hướng dẫn cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 3-3, đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị hướng dẫn cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại hội nghị, các đại biểu được hướng dẫn cụ thể về trình tự, thủ tục: Họp ban lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị để dự kiến người giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; tổ chức hội nghị cử tri nơi công tác; hội nghị ban lãnh đạo mở rộng của cơ quan, tổ chức, đơn vị để thảo luận, giới thiệu người ứng cử và thống nhất thời gian để các cơ quan, tổ chức, đơn vị hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Đồng thời, đại diện Sở Nội vụ hướng dẫn về quy trình thực hiện mẫu hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị MTTQ các cấp cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong triển khai quy trình giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND đúng với hướng dẫn, quy định, qua đó góp phần vào thành công chung của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026.