Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam triển khai công tác Mặt trận năm 2021

Ngày 2-3, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác Mặt trận năm 2021. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu tỉnh ta, tham dự có đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố.

Hội nghị đã quán triệt, triển khai chương trình trọng tâm năm 2021, gồm: Tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ Mặt trận tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đẩy mạnh triển khai các hoạt động tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc. Tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động, góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu vừa phòng, chống dịch COVID-19 vừa phục hồi và phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo. Nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện xã hội, phát huy vai trò nhân dân tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; nâng cao chất lượng tập hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của Nhân dân với Đảng, Nhà nước. Tăng cường vận động, tập hợp, đoàn kết các tầng lớp Nhân dân, đồng bào các dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài; tăng cường hoạt động đối ngoại nhân dân, chú trọng hoạt động xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị. Tập trung bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao năng lực hoạt động cho đội ngũ cán bộ Mặt trận; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Mặt trận các cấp.

Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh
và đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố tham dự hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch Trung ương MTTQ Việt Nam nhấn mạnh, trong thời gian tới, các cấp Mặt trận cần triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, trên cơ sở xác định, xây dựng chương trình hành động cụ thể; tiếp tục vận động nhân dân chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, đồng thời thực hiện tiêm vắc xin, gắn với tuyên truyền, vận động các nguồn lực xã hội hóa đảm bảo người được tiêm vắc xin đạt tỷ lệ cao; quan tâm công tác chăm lo đào tào, bồi dưỡng, tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ hoạt động tốt; nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, cuộc vận động đi vào chiều sâu; tăng cường mối quan hệ giữa các tổ chức thành viên, các cơ quan trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, tổ chức các phong trào, cuộc vận động cũng như nắm bắt tình hình, dư luận và phán ánh của Nhân dân để kịp thời tuyên truyền, vận động hoặc kiến nghị đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết.