Ninh Phước: Tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020

Ngày 2-3, UBND huyện Ninh Phước tổ chức hội nghị tổng kết chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2016-2020 và phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Từ năm 2016 đến nay, Ninh Phước đã huy động nhiều nguồn lực xã hội hỗ trợ kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững. Trong đó, có 9.384 tỷ đồng từ Chương trình 30a và Chương trình 135 của Chính phủ hỗ trợ xây dựng giao thông nông thôn, phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo. Ngoài ra, từ nguồn vốn của Chính phủ, Mặt trận, các doanh nghiệp hỗ trợ số tiền 15,52 tỷ đồng, đã giúp 806 hộ nghèo cải thiện nhà ở, vươn lên thoát nghèo bền vững. Toàn huyện 3.456 lượt hộ nghèo được vay vốn tín dụng ưu đãi 124,8 tỷ đồng đồng đầu tư phát triển sản xuất. Giải quyết việc làm cho hơn 3.000 lao động trong nước và 95 lao động nước ngoài; tỷ lệ hộ nghèo đã giảm từ 13,66% xuống còn 3,04% vào cuối năm 2020, tích cực góp phần xây dựng Ninh Phước đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào cuối năm 2019.

Toàn cảnh Ninh Phước tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020. Ảnh: S.Ngọc

Trong thời gian tới, UBND huyện Ninh Phước tiếp tục huy động các nguồn lực xã hội hỗ trợ cho hộ nghèo phát triển sản xuất. Tập trung ưu tiên chương trình hỗ trợ nhà ở, nước sinh hoạt, tạo sinh kế cho người nghèo tăng thu nhập, nâng cao đời sống. Lồng ghép thực hiện các dự án kết hợp các chính sách hỗ trợ của nhà nước giúp hộ nghèo có điều kiện vươn lên thoát nghèo bền vững, góp phân nâng cao các tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới.