Sở Nội vụ: Triển khai nhiệm vụ năm 2021

Ngày 26-2, Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác ngành Nội vụ năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đến dự và chỉ đạo hội nghị.

Năm 2020, công tác quản lý nhà nước do Sở Nội vụ tham mưu và tổ chức thực hiện đúng kế hoạch đề ra trên các lĩnh vực công tác. Việc thực hiện nội quy, quy chế của cơ quan đi vào nền nếp, ổn định. Toàn ngành tích cực triển khai thực hiện hoàn tất 100% các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 8-1-2020 của Chủ tịch UBND tỉnh đảm bảo tiến độ, hiệu quả.

Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho Sở Nội vụ. Ảnh: V.M

Triển khai nhiệm vụ năm 2021, Sở Nội vụ tiếp tục đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành theo hướng vừa bám sát kế hoạch, vừa linh hoạt trong từng vụ việc; đồng thời, xác định các nhiệm vụ trọng tâm và triển khai thực hiện hiệu quả việc kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính theo kế hoạch của Tỉnh ủy, thực hiện nghiêm lộ trình tinh giản biên chế sự nghiệp giai đoạn 2015-2030; kiện toàn nhân sự các cơ quan, đơn vị theo quy định; tổ chức các kỳ thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên, chuyên viên chính năm 2021; nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, công tác cải cách hành chính. Tham mưu tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tiếp tục sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã, thôn, tổ dân phố theo Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nghị quyết số 32/NQ-CP của Chính phủ; tham mưu giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã, thanh niên xung phong, trí thức trẻ; tham mưu bố trí, sắp xếp công tác đối với các trí thức trên địa bàn tỉnh đảm bảo hiệu quả, đúng quy định; đồng thời đẩy mạnh, thực hiện công tác thi đua - khen thưởng đảm bảo chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch; nâng cao chất lượng, hiệu quả các lĩnh vực văn thư, lưu trữ, tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương những nỗ lực và kết quả ngành Nội vụ đạt được trong năm qua và lưu ý một số hạn chế cần khắc phục. Đối với nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí đề nghị ngành Nội vụ tiếp tục làm tốt các nhiệm vụ thường xuyên; đồng thời, có những giải pháp hiệu quả hơn trong tham mưu kiện toàn tổ chức bộ máy nhân sự các cơ quan, đơn vị; tham mưu bổ nhiệm nhân sự kịp thời; tổ chức sớm các kỳ thi tuyển; nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu vị trí công tác, việc làm. Cùng với đó, toàn ngành cần tăng cường công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin; tổ chức định kỳ các hội nghị giao ban hằng quý để giải quyết khó khăn vướng mắc, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Nhân dịp này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho 4 đơn vị có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2020; tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp ngành Tổ chức nhà nước của Bộ Nội vụ cho 10 cá nhân có nhiều thành tích góp phần xây dựng và phát triển ngành Tổ chức nhà nước.