Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: Ký kết chương trình phối hợp công tác bảo vệ môi trường, giai đoạn 2021 – 2025

Ngày 12-1, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến Tổng kết chương trình phối hợp công tác bảo vệ môi trường giai đoạn 2017-2020 và ký chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2025. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành tham dự.

Qua 4 năm (2017-2020) triển khai thực hiện Chương trình phối hợp về thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, đến nay, 63/63 tỉnh, thành phố đã ký kết chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh với Sở Tài Nguyên và Môi trường về công tác bảo vệ môi trường. Trên cơ sở các nhiệm vụ đề ra, Ủy ban MTTQ các cấp phối hợp với các tổ chức thành viên phát động các phong trào thi đua như: Đoàn Thanh niên với phong trào “Thanh niên xung kích vì cuộc sống cộng đồng”, Hội Phụ nữ với phong trào “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, Hội Nông dân với phong trào thực hiện nền nông nghiệp sạch. Các hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ môi trường được tập trung triển khai hướng về cơ sở dưới các hình thức, nội dung đa dạng, góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân về bảo vệ môi trường; công tác xây dựng, duy trì và nhân rộng các mô hình điểm cộng đồng dân cư bảo vệ môi trường, tôn giáo bảo vệ môi trường được đẩy mạnh thực hiện với 344 mô hình điểm bảo vệ môi trường tại khu dân cư; tham gia trồng được trên 2,8 triệu cây xanh, thu gom được gần 1,9 triệu khối rác thải; huy động được hơn 8,2 triệu ngày công và vận động nhân dân đóng góp hơn 168 tỷ đồng; tổ chức 2.348 lớp tập huấn với 352 ngàn người về cập nhật kiến thức bảo vệ môi trường.

Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành dự tại điểm cầu tỉnh ta.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Thanh Mẫn đánh giá những đóng góp tích cực của Chương trình phối hợp về thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường đối với nâng cao ý thức của nhân dân trong công tác bảo vệ môi trường; xây dựng môi trường sống sáng – xanh – sạch – đẹp, ứng phó với biến đổi khí hậu; ghi nhận sự phối hợp tích cực giữa các tổ chức thành viên trong quá trình triển khai thực hiện chương trình, đồng thời chỉ ra một số mặt hạn chế cần được khắc phục. Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị Mặt trận các cấp và ngành Tài Nguyên và Môi trường cần có các giải pháp cụ thể, phù hợp với từng đơn vị, địa phương nhằm đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu. Trong đó, tập trung công tác thông tin, tuyên truyền vận động, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân về quản lý tài nguyên, ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường; thực hiện và nhân rộng các mô hình điểm bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên, ứng phó với biến đổi khí hậu; duy trì, tổ chức ký cam kết đến từng hộ gia đình, từng khu dân cư về bảo vệ môi trường; hiện đại hóa quy trình thu gom và xử lý rác thải, nước thải, khí thải; vận động nhân dân những vùng chịu ảnh hưởng tác động của biến đổi khí hậu chuyển đổi cơ cấu mô hình, quy trình sản xuất, tổ chức đời sống sinh hoạt, thích ứng với biến đổi khí hậu. Mặt trận các cấp tăng cường hoạt động phối hợp với ngành Tài nguyên và Môi trường trong công tác giám sát, kiểm tra tập hợp ý kiến nhân dân về việc triển khai các nội dung chương trình, dự án liên quan đến môi trường...

Trước sự chứng kiến của các đại biểu tại hội nghị, đại diện Bộ Tài Nguyên và Môi trường và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã ký kết chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, giai đoạn 2021-2025.

Nhân dịp này, Bộ Tài Nguyên và Môi trường tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp Tài nguyên và Môi trường cho đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã có công trong sự nghiệp phát triển ngành Tài Nguyên và Môi trường. Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng Bằng khen cho 10 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình phối hợp về thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, giai đoạn 2017-2020..