Hội nghị toàn quốc triển khai công tác lao động, người có công và xã hội năm 2021

Ngày 11-1, tại Hà Nội, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác Lao động, Người có công và Xã hội năm 2021. Phó Thủ tướng Chính phủ, Vũ Đức Đam chủ trì hội nghị.

Thực hiện “mục tiêu kép” của Chính phủ về phòng, chống COVID-19, năm 2020 Bộ LĐ-TB&XH đã triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch, đề xuất các giải pháp tháo gỡ những khó khăn, hỗ trợ sản xuất kinh doanh, ổn định an sinh xã hội theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. 100% các đề án trong chương trình công tác năm 2020 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ được hoàn thành. Các chỉ tiêu Quốc hội, Chính phủ giao đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức. Nhiều chính sách an sinh xã hội được tăng cường, kịp thời hỗ trợ người dân...Triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, Bộ LĐ-TB&XH đã đề ra 6 nhiệm vụ, trong đó chú trọng thực hiện linh hoạt, hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống đại dịch COVID-19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế trong trạng thái bình thường mới.

Các đại biểu dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác lao động, người có công và xã hội năm 2021 tại điểm cầu tỉnh ta.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ghi nhận và biểu dương những kết quả, thành tích mà ngành LĐ-TB&XH đạt được trong năm 2020, trong đó phải kể đến những hoạt động giảm nghèo, thực hiện chính sách Người có công, an sinh xã hội, việc làm và đào tạo nghề trong điều kiện đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp …Để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2021, đồng chí yêu cầu ngành tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách đối với người có công với cách mạng. Tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển hệ thống an sinh xã hội đa tầng, đa dạng, thống nhất, huy động sự chung tay của toàn xã hội. Đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, góp phần đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với cuộc cách mạng công nghệ 4.0. Trong tình hình dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, đề nghị các cơ quan, địa phương, đơn vị thực hiện tốt chỉ thị của Ban Bí thư và Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ triển khai các hoạt động chăm lo Tết cho các đối tượng người nghèo, gia đình chính sách…đảm bảo chu đáo, an toàn.