Hội Nông dân Thuận Nam: Triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021

Ngày 12- 1, Hội Nông dân (HND) huyện Thuận Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Hội năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Trong năm 2020, HND huyện Thuận Nam vận động thành lập mới 8 tổ hội nghề nghiệp, 2 nghiệp đoàn đánh bắt cá cơm; giải ngân 790 triệu đồng từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân đối với 3 dự án; phối hợp với các phòng, ban mở 22 lớp tập huấn và đào tạo nghề cho 875 hội viên; phối hợp với Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Thuận Nam và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận ủy thác cho vay vốn với tổng dư nợ hơn 149 tỷ đồng. Các cấp hội tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và Nhân dân thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19, đồng thuận bàn giao mặt bằng thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện; làm tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội theo quy định.

Lãnh đạo HND tỉnh trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Hội năm 2020.

Năm 2021, HND huyện Thuận Nam tiếp tục tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, vượt khó thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi; tích cực phối hợp với Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh và Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện tạo điều kiện hỗ trợ nông dân vay vốn đầu tư mở rộng phát triển sản xuất, kinh doanh; tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật cho nông dân; khuyến khích, động viên nông dân tham gia các hình thức kinh tế tập thể...

Dịp này, HND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 8 cá nhân và tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020 và 10 năm thực hiện đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ hỗ trợ nông dân” giai đoạn 2011- 2020. HND huyện tặng Giấy khen cho 11 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ và quản lý vốn ủy thác năm 2020.