Hội nghị triển khai nhiệm vụ, giải pháp công tác thuế năm 2021

Ngày 12-1, Cục Thuế tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2020, triển khai nhiệm vụ, giải pháp công tác thuế năm 2021. Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh đến dự và chỉ đạo hội nghị.

Năm 2020, do “ảnh hưởng kép” của hạn và dịch COVID-19 đã tác động lớn đến công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp của các sở, ngành, địa phương, sự nỗ lực vượt khó của doanh nghiệp, người dân và quyết tâm phấn đấu của toàn thể công chức ngành thuế, toàn tỉnh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Theo đó, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt 2.959,5 tỷ đồng, đạt 111,7% dự toán Bộ Tài chính giao, đạt 109,6% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 2,6% so với số thu năm 2019; 7/7 địa phương và 5/5 đơn vị quản lý thu vượt dự toán Bộ Tài chính và HĐND tỉnh giao… Bên cạnh đó, các chính sách thuế mới, đặc biệt là các chính sách hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng dịch COVID-19 được triển khai, phổ biến kịp thời; công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu ngân sách, xử lý nợ thuế được tăng cường, đã có trọng tâm trọng điểm; kỷ luật, kỷ cương hành chính tiếp tục được giữ vững; các chương trình cải cách, hiện đại hoá ngành thuế được triển khai đạt hiệu quả tích cực… Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý thuế, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh, của ngành góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen cho các
tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc công tác thuế năm 2020.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những thành tích đạt được của ngành Thuế trong năm 2020. Đồng chí nhấn mạnh, năm 2021, dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp và có ảnh hưởng tiêu cực đến cả nước nói chung và tỉnh ta nói riêng. Điều này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến công tác thu ngân sách của toàn ngành, do vậy, ngành Thuế cần tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh kiểm tra, chống thất thu ngân sách; phải thực hiện có hiệu quả các giải pháp đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế vào NSNN; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hoá ngành thuế theo hướng điện tử hoá, số hoá quản lý thuế, cắt giảm thủ tục hành chính thuế, giảm thiểu phiền hà khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế… phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu đưa ra, trong đó, phấn đấu thu vượt ít nhất 5% dự toán năm 2021 được được Bộ Tài chính, HĐND tỉnh giao.

Dịp này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Cục Thuế tỉnh đã tặng Bằng khen, Giấy khen cho nhiều tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc công tác thuế năm 2020.