Bàn giao nhiệm vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Ngày 11-1, UBND tỉnh tổ chức bàn giao nhiệm vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2020. Tham dự bàn giao có các đồng chí: Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phan Tấn Cảnh, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND tỉnh; các thành viên UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Tại buổi lễ, đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Lê Văn Bình, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ký kết biên bản bàn giao nhiệm vụ của Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 phụ trách lĩnh vực Văn hóa - Xã hội cho Chủ tịch UBND tỉnh đương nhiệm để tiếp tục chỉ đạo, điều hành hoạt động của UBND tỉnh theo quy định của pháp luật.

Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh,
nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ký kết biên bản bàn giao nhiệm vụ.

Phát biểu tại buổi bàn giao, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh cảm ơn các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các cấp, các ngành đã cộng tác, tạo mọi điều kiện giúp đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong quá trình công tác tại UBND tỉnh; chúc các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chân thành cảm ơn, ghi nhận sự cống hiến của đồng chí Lê Văn Bình trong quá trình công tác tại UBND tỉnh. Đồng chí khẳng định sẽ tiếp tục thực hiện  tốt chức trách, nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm, cầu thị, lắng nghe, quyết tâm cao; mong muốn các đồng chí lãnh đạo các ngành, các cấp, cơ quan, đơn vị, đặc biệt đồng chí Chủ tịch UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh trên cương vị mới tiếp tục cộng tác giúp UBND tỉnh hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.