Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Ninh Sơn triển khai nhiệm vụ năm 2021

Ngày 12-1, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Ninh Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Năm 2020, Công tác Mặt trận huyện Ninh Sơn đạt được những kết quả đáng khích lệ. Mặt trận các cấp đã vận động "Quỹ vì người nghèo" được 606 triệu đồng, qua đó hỗ trợ xây dựng 15 căn nhà đại đoàn kết; phát động ủng hộ "Quỹ COVID-19" gần 139 triệu đồng; phối hợp với các ngành chức năng tổ chức 8 lượt "Đưa hàng Việt về nông thôn"; tuyên truyền, động viên nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, phát luật của Nhà nước.

Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Ninh Sơn tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Năm 2021, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Ninh Sơn tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động. Tập trung tuyên truyền, vận động và tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, chung tay vì người nghèo; động viên nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; làm tốt công tác tham mưu cho cấp uỷ Đảng về củng cố, kiện toàn tổ chức trong hệ thống Mặt trận; phát huy tinh thần dân chủ, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhân dịp này, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Ninh Sơn đã tặng giấy khen cho 2 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2020.