Hội nghị lần thứ 5 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa X

Ngày 12-1, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 5 đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Mặt trận năm 2020, triển khai chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2021. Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đến dự và phát biểu chỉ đạo. Cùng dự còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hà, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh; đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Trong năm 2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh và các tổ chức thành viên đã tập trung thực hiện hiệu quả, hoàn thành nội dung công tác năm. Trong đó, các cấp Mặt trận đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm, sự kiện chính trị lớn của đất nước, tỉnh nhà; củng cố phát huy vai trò các chức sắc, người có uy tín trong đồng bào các dân tộc, tôn giáo tham gia xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tổ chức tốt việc góp ý kiến đối với các dự thảo văn kiện đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; công tác giám sát tiếp tục được triển khai đồng bộ, nội dung giám sát có trọng tâm, trọng điểm. Các hoạt động cứu trợ, chăm lo giúp đỡ người nghèo, người dân gặp khó khăn do dịch bệnh, thiên tai được tăng cường với nhiều hoạt động thiết thực, thu hút sự quan tâm tham gia của toàn xã hội, qua đó đã vận động các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ủng hộ trên 12,7 tỷ đồng phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; 6,4 tỷ đồng gây Quỹ “Vì người nghèo”, trích từ Quỹ Cứu trợ tỉnh trên 4,2 tỷ đồng hỗ trợ khắc phục thiệt hại do hạn hán gây ra trên địa bàn tỉnh.

Ủy viên MTTQ Việt Nam tỉnh, khóa X, nhiệm kỳ 2019 – 2024 ra mắt hội nghị. Ảnh: L.Thi

Năm 2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tập trung vào các nhiệm vụ: Nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chương trình công tác của Mặt trận; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, thực hiện Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; vận động Nhân dân thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng – an ninh; nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện xã hội, phát huy vai trò Nhân dân tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; triển khai nhiệm vụ MTTQ Việt Nam tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; tiếp tục triển khai sâu rộng, có chất lượng các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào “Đoàn kết – sáng tạo”...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy biểu dương các kết quả đạt được của MTTQ Việt Nam các cấp trong năm 2020 về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cần tiếp tục: Quan tâm, thực hiện tốt việc triển khai, tổ chức tốt việc nghiên cứu, học tập, quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và các Nghị quyết của Đảng về công tác tôn giáo, công tác dân tộc; không ngừng củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp Nhân dân, bảo đảm sự đồng thuận, thống nhất cao về tư tưởng và hành động gắn với đấu tranh có hiệu quả các thông tin xuyên tạc, kích động của kẻ xấu; thực hiện tốt vai trò chủ trì, phối hợp giữa các tổ chức thành viên trong việc thực hiện giám sát và phản biện xã hội; tăng cường mở rộng và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong giai đoạn mới; bám sát nhiệm vụ chính trị, hướng mạnh về cơ sở, địa bàn dân cư, vùng sâu, vùng xa, tránh hành chính hóa.

Tại hội nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã thông qua tờ trình kết nạp tổ chức thành viên và bổ sung Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, khóa X. Theo đó, các đại biểu đã thống nhất cho thôi 8 vị tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2019 – 2024; đồng thời biểu quyết kết nạp Hội Doanh nhân trẻ tỉnh là tổ chức thành viên mới và hiệp thương cử bổ sung 7 Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
cho đồng chí Phan Hữu Đức, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Dịp này, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho đồng chí Phan Hữu Đức, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Đồng chí Lê Văn Bình trao kỷ niệm chương cho 2 cá nhân, trao Bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho 6 tập thể, 9 cá nhân; trao Cờ thi đua của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ninh Phước và Tp. Phan Rang - Tháp Chàm và tặng Bằng khen cho 23 tập thể và 11 cá nhân đã có thành tích xuất sắc thực hiện chương trình phối hợp thống nhất hành động của Mặt trận tỉnh năm 2020.