Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại huyện Thuận Nam

Ngày 18-2, đồng chí Phan Hữu Đức, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đi kiểm tra thực tế về công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại xã Cà Ná và UBND huyện Thuận Nam.

Sau khi nghe lãnh đạo các địa phương báo cáo tình hình, phương án, công tác tuyên truyền, vận động người dân, du khách chủ động ứng phó với dịch bệnh Covid-19, đồng chí Phan Hữu Đức đánh giá cao những nỗ lực của địa phương, nhất là trong công tác tuyên truyền nâng cao ý thức cảnh giác, trách nhiệm của nhân dân với phòng, chống dịch bệnh cũng như quản lý chặt chẽ du khách nước ngoài lưu trú, người dân trở về từ các điểm dịch bệnh.

Đồng chí Phan Hữu Đức, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh kiểm tra tại UBND huyện Thuận Nam.

Đồng chí nhấn mạnh trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, địa phương cần duy trì theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình; tăng cường khoanh vùng, kiểm tra tại các điểm có nguy cơ cao xuất hiện dịch bệnh; phối hợp các cơ quan, ban, ngành địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân trong công tác phòng, chống dịch bệnh thông qua tờ rơi, pano, băng rôn. Song song với đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch Covid-19, địa phương và nhân dân cũng cần tập trung đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế.