Huyện đoàn Thuận Nam tổ chức diễn đàn “Đảng với thanh niên, thanh niên với Đảng”

Ngày 3-2,, Huyện đoàn Thuận Nam tổ chức diễn đàn “Đảng với thanh niên , thanh niên với Đảng” và tuyên dương đảng viên trẻ tiêu biểu năm 2020.

Tại diễn đàn, các đoàn viên-thanh niên đã đặt câu hỏi đối với lãnh đạo Huyện ủy, UBND, Uỷ ban BMTTQ Việt Nam huyện, Ban Tuyên giáo Huyện ủy các vấn đề như: Các chính sách về hỗ trợ vốn cho thanh niên khởi nghiệp, tạo việc làm cho thanh niên, bồ đội xuất ngũ về địa phương; các thông tin về cơ hội, thách thức tìm kiếm việc làm cho thanh niên tại địa phương; chính sách hỗ trợ tiền phụ cấp hàng tháng cho thanh niên làm công việc bán chuyên trách tại thôn, xã; những giải pháp cần thiết cho đảng viên trẻ đi làm ăn xa không có điều kiện sinh hoạt Đảng;...

Ban Chấp hành Huyện đoàn tuyên dương đoàn viên là đảng viên trẻ tiêu biểu giai đoạn 2017-2020.

Trước những vấn đề được cán bộ Đoàn, đoàn viên-thanh niên quan tâm, các đại biểu tham gia đối thoại đã lần lượt trả lời, giải đáp thỏa đáng cũng như định hướng, chia sẻ những kinh nghiệm công tác giúp đoàn viên-thanh niên xác định rõ hơn nhiệm vụ, trách nhiệm của mình...

Nhân dịp này, Ban Chấp hành Huyện đoàn đã tuyên dương, tặng giấy khen cho 24 đảng viên trẻ tiêu biểu giai đoạn 2017-2020.