Đảng ủy Quân sự tỉnh: Tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2018

(NTO) Ngày 6-7, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm và ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hoàn thành tốt nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra, nhất là chủ động phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, các ngành liên quan, kịp thời tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng- quân sự đạt được nhiều kết quả quan trọng. Công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ đạt chỉ tiêu; nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu được tổ chức chặt chẽ, chu đáo; đã phối hợp giải quyết kịp thời chế độ, chính sách cho các đối tượng theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Bảo đảm tốt công tác hậu cần-kỹ thuật-tài chính trong các hoạt động của lực lượng vũ trang tỉnh. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được cấp ủy, tổ chức đảng, Ủy ban kiểm tra các cấp tiến hành chặt chẽ, có nền nếp và vượt kế hoạch đề ra.

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh,
Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm. Về nhiệm vụ những tháng còn lại, đồng chí đề nghị Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác quốc phòng-quân sự địa phương. Trong đó, trọng tâm là duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, kịp thời ứng phó với các tình huống, không để bị động, bất ngờ; phối hợp rà soát, bổ sung và điều chỉnh các phương án chiến đấu, phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; đặc biệt, tập trung vào diễn tập khu vực phòng thủ 2 huyện: Thuận Nam, Ninh Phước đúng theo kế hoạch, bảo đảm an toàn. Chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng trong lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nắm chắc và kịp thời định hướng tư tưởng cho bộ đội, xây dựng ý chí quyết tâm, tinh thần trách nhiệm cao trong nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ.