Bộ CHQS tỉnh Tổng kết 5 năm thực hiện công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

(NTO) Bộ CHQS tỉnh vừa tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn giai đoạn 2013 – 2018.

Trong 5 năm qua (2013 – 2018), Bộ CHQS tỉnh và các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh đã phối hợp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, giáo dục, tuyên truyền; xây dựng lực lượng kiêm nhiệm cứu hộ, cứu nạn, xây dựng phương án ứng phó với mọi tình huống; tổ chức chỉ huy, điều hành, huy động lực lượng, phương tiện đảm bảo phương châm 4 tại chỗ kịp thời và chính xác; thực hiện tốt nhiệm vụ ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn...

Trong thời gian tới, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục tăng cường công tác quán triệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cơ quan, đơn vị trong hoạt động ứng phó sự cố, tổ chức huấn luyện các đối tượng đúng theo nôi dung chương trình, xây dựng lực lượng kiêm nhiệm đủ về số lượng; rà soát, hoàn chỉnh kế hoạch ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn và phương pháp ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai sát với điều kiện và tình hình thực tế; tiếp tục nâng cao chất lượng các cuộc diễn tập ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; xây dựng phương án, phối hợp với các cấp, các ngành, các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn để thực hiện nhiệm vụ, cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả thiên tai khi xảy ra...