Tp. Phan Rang - Tháp Chàm: Tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp phường, xã năm 2018

(NTO) Thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2018, từ ngày 13 đến 22-6, UBND Tp. Phan Rang-Tháp Chàm đã tổ chức đợt diễn tập chiến đấu phòng thủ cho các phường, xã: Phủ Hà, Mỹ Hương, Tấn Tài và Thành Hải.

Thông qua thực hành diễn tập về các vấn đề huấn luyện, trong đó có nội dung huấn luyện có thực binh đã giúp cho cán bộ chủ chốt của các tổ chức trong hệ thống chính trị các phường, xã nắm vững nội dung, phương pháp tổ chức chiến đấu phòng thủ cấp phường, xã; từ đó nâng cao trình độ, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền, vai trò làm tham mưu của Ban chỉ huy quân sự, công an phường, xã và các ban ngành, đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương nói chung và trong công tác tham mưu xử trí tình huống trong chiến đấu phòng thủ bảo vệ địa phương.

Lãnh đạo UBND Tp. Phan Rang-Tháp Chàm tặng giấy khen cho các đơn vị
có thành tích xuất sắc trong diễn tập cấp phường, xã năm 2018.

Qua đánh giá của Ban chỉ đạo diễn tập, đợt diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2018 cho các phường, xã: Phủ Hà, Mỹ Hương, Tấn Tài và xã Thành Hải đều bảo đảm an toàn, đạt được mục đích, yêu cầu theo kế hoạch đề ra; có 4 tập thể và 26 cá nhân đã được UBND thành phố khen thưởng về thành tích tham gia thực hiện tốt nhiệm vụ diễn tập cấp phường, xã năm 2018.