Liên minh châu Âu tài trợ 11 triệu euro cho du lịch Việt Nam

Các hoạt động chính của chương trình được tập trung trong 3 phần: Hỗ trợ chính sách và tăng cường thể chế; Năng lực cạnh tranh và đối tác công tư; Giáo dục và đào tạo nghề.

Chiều 14-1 vừa qua, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã công bố Hiệp định tài chính cho chương trình “Phát triển năng lực có trách nhiệm với môi trường và xã hội (ESRT)”. Chương trình do Liên minh châu Âu tài trợ 11 triệu euro và Việt Nam đóng góp khoảng 1 triệu euro.

Thời gian triển khai chương trình là 5 năm. Chương trình do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan chủ quản với mục tiêu chung là đưa các nguyên tắc về du lịch có trách nhiệm vào ngành du lịch Việt Nam nhằm tăng cường tính cạnh tranh và góp phần thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của đất nước và mục tiêu cụ thể là đẩy mạnh cung cấp dịch vụ du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội, góp phần thực hiện chiến lược phát triển du lịch Việt Nam.

Các hoạt động chính của chương trình được tập trung trong 3 phần: Hỗ trợ chính sách và tăng cường thể chế; Năng lực cạnh tranh và đối tác công tư; Giáo dục và đào tạo nghề.

Trong 5 năm sẽ có hơn 5000 người lao động trong ngành du lịch ở những vùng khó khăn được đào tạo. Hàng năm, số người lao động trong khu vực tư nhân được công nhận kỹ năng nghề tăng 10%. 200 đào tạo viên về quản lý du lịch được cấp chứng chỉ và được huy động sử dụng vào năm 2014. 1000 cán bộ quản lý các doanh nghiệp nhỏ và vừa được đào tạo đến năm 2016…

(Theo QĐND Online)