Hỏi - đáp về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

(NTO) Hỏi: Trách nhiệm của UBND xã, phường, thị trấn như thế nào?

Trả lời: Trách nhiệm của UBND xã, phường, thị trấn

1. Tổ chức tuyên truyền sâu rộng về công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ; tiếp nhận và xử lý thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ.

2. Kết luận số lượng, lập danh sách liệt sĩ của địa phương; kết luận số lượng liệt sĩ hy sinh trên địa bàn.

3. Chỉ đạo, tổ chức lập bản đồ tìm kiếm, quy tập của xã, phường, thí trấn bảo đảm đầy đủ nội dung quy định và tính xác thực của bản đồ, báo cáo Chủ tịch UBND huyện, thành phố;

4. Huy động lực lượng trưng dụng theo yêu cầu của trên khi tổ chức tìm kiếm, quy tập tại địa bàn cấp xã quản lý.

5. Quản lý hành chính hoạt động tìm kiếm, cất bốc, quy tập trên địa bàn.

6. Cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ cho thân nhân thuộc phạm vi trách nhiệm.