Phước Sơn phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Sau khi được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) vào năm 2015, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Phước Sơn (Ninh Phước) đã không ngừng nỗ lực nâng cao các tiêu chí để xây dựng NTM, quyết tâm về đích NTM nâng cao vào cuối năm 2024.

Đồng chí Ngô Văn Chánh, Chủ tịch UBND xã Phước Sơn cho biết: Xã xác định việc xây dựng NTM nâng cao không chỉ tạo động lực giúp người dân nâng cao đời sống, mà còn hướng đến xây dựng xã Phước Sơn có diện mạo khang trang, trở thành vùng quê đáng sống. Do đo, sau khi đạt chuẩn NTM, xã tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí và triển khai xây dựng NTM nâng cao, thôn kiểu mẫu. Để sớm về đích NTM nâng cao đúng tiến độ, với tinh thần xây dựng NTM chỉ có điểm đầu, không có điểm kết thúc, xã đã chỉ đạo Mặt trận, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền giúp nhân dân hiểu được ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng NTM, từ đó chung sức, chung lòng xây dựng NTM nâng cao. Đến nay cơ sở hạ tầng trên địa bàn xã được đầu tư nâng cấp, mức sống của người người dân không ngừng được cải thiện.

Diện mạo nông thôn mới xã Phước Sơn ngày càng khởi sắc.

Xác định việc đổi mới sản xuất, nâng cao thu nhập, đời sống là mục tiêu chính của xây dựng NTM. Đến nay, địa phương đã triển khai xây dựng hiệu quả các mô hình sản xuất như: Mô hình cánh đồng lớn sản xuất lúa gắn với mô hình “1 phải, 5 giảm”, cánh đồng lớn sản xuất bắp nhân giống theo hướng liên kết với các doanh nghiệp trong tiêu thụ sản phẩm; xây dựng được mã vùng trồng đối với các nông sản chủ lực của địa phương, gắn với phát triển các sản phẩm OCOP. Hiện trên địa bàn đã có 2 hợp tác xã (HTX) hoạt động theo chuỗi liên kết giá trị trong việc cung ứng vật tư, tiêu thụ sản phẩm; hình thành được 2 mô hình áp dụng công nghệ cao trong nông nghiệp áp dụng cơ giới hóa ở các khâu của HTX Ninh Quý và HTX Phước Thiện. Ngoài ra, địa phương còn chú trọng phát triển chăn nuôi gia súc theo hướng trang trại, gia trại đạt hiệu quả; xây dựng các mô hình chăn nuôi dê, cừu kết hợp với trồng táo, chăn nuôi bò vỗ béo và sinh sản... Nhờ đó, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn đạt 56 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm xuống còn 2,7%.

Để hoàn thiện các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao, ngoài việc huy động mọi nguồn lực hỗ trợ của huyện, tỉnh, xã còn huy động sự đóng góp của người dân để xây dựng các công trình phúc lợi, bê tông các tuyến đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng... đáp ứng nhu cầu sản xuất, giao thương của người dân. Đến nay, toàn xã đã bê tông trục đường liên thôn đạt 100%; bê tông trục đường thôn đạt 100%; bê tông đường làng ngõ xóm đạt 90%... Hệ thống thủy lợi được đảm bảo đúng quy định; 95% diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới tiên tiến chủ động tiết kiệm nước; 100% hộ dân sử dụng điện lưới và sử dụng nước hợp vệ sinh... Các hoạt động văn hóa, thể thao được duy trì và phát triển; tình hình an ninh, an toàn xã hội được giữ vững, góp phần làm cho diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, tạo cơ sở cho xã Phước Sơn đạt chuẩn NTM nâng cao.

Ông Nguyễn Văn Bình, Trưởng thôn Ninh Quý 2 cho biết: Khi địa phương triển khai xây dựng NTM nâng cao, thôn kiểu mẫu ở thôn Ninh Quý 2, thôn đã xác định đây là trọng trách lớn. Để sớm hoàn thành các tiêu chí xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, ngoài việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia hưởng ứng tích cực hiến đất, đóng góp tiền, công sức làm đường bê tông nông thôn, xây dựng các công trình phúc lợi... thôn còn căn cứ vào tình hình thực tiễn, tiến hành rà soát, đánh giá, lựa chọn thực hiện các tiêu chí cho phù hợp; tăng cường tuyên truyền, vận động và huy động người dân tham gia thực hiện với phương châm tiêu chí nào dễ làm trước, tiêu chí khó làm sau. Đến nay, thôn Ninh Quý 2 đã được công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Với sự nỗ lực và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, xã Phước Sơn đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trong xây dựng NTM. Qua đánh giá, toàn xã đã hoàn thành 16/19 tiêu chí NTM nâng cao và hiện còn 3 tiêu chí chưa đạt là: Tiêu chí số 7 về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, tiêu chí số 10 thu nhập; tiêu chí 14.2 bảo hiểm y tế. Để hoàn thành tiêu chí xây dựng NTM nâng cao vào cuối năm nay, theo đồng chí Chủ tịch UBND xã Phước Sơn, địa phương đã triển khai các giải pháp thực hiện các tiêu chí theo kế hoạch xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025. Đối với các tiêu chí đã đạt, xã tiếp tục nâng cao hơn nữa. Còn đối với các tiêu chí chưa đạt và đạt thiếu bền vững, xã tập trung triển khai, phối hợp thực hiện từng nội dung của từng tiêu chí. Cùng với đó, địa phương tiếp tục phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các tiêu chí; tập trung mọi nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, mô hình liên kết theo chuỗi giá trị nông sản hiệu quả... góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, đảm bảo an ninh trật tự nông thôn theo tiêu chuẩn NTM nâng cao.