Hội Nông dân huyện Bác Ái: Phát huy hiệu quả nguồn vốn vay của Quỹ Hỗ trợ nông dân

Những năm qua, nhiều hộ dân ở huyện miền núi Bác Ái đã được Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) hỗ trợ vay vốn để phát triển kinh tế, nhờ đó giúp nhiều hộ có thêm kinh phí đầu tư vào sản xuất, chăn nuôi phát triển kinh tế gia đình, nâng cao thu nhập.

Để có nguồn vốn phát triển kinh tế gia đình, tháng 7/2023 gia đình ông Katơr Hoi ở thôn Rã Giữa, xã Phước Trung được Hội Nông dân (HND) xã tạo điều kiện cho vay 20 triệu đồng từ nguồn vốn của Quỹ HTND để thực hiện mô hình chăn nuôi. Ngoài mua nuôi 6 con dê cái sinh sản, từ nguồn vốn tích lũy của gia đình, ông Hoi còn mua thêm bò về nuôi hiện nay gia đình ông đã phát triển đàn bò và dê lên 16 con. Bên cạnh đó, ông Hoi còn có hơn 9 sào đất sản xuất các loại cây trồng như: Lúa, cỏ chăn nuôi, cây ăn quả, nhờ đó kinh tế gia đình ngày càng phát triển. Cũng như gia đình ông Hoi, được vay 20 triệu đồng từ Quỹ HTND vào đầu năm 2019, cộng thêm số vốn tích lũy của gia đình, ông Chamaléa Hoa ở thôn Rã Trên, xã Phước Trung đã mua 1 con bò đực và 3 con bò cái sinh sản để chăn nuôi. Nhờ sự nỗ lực chăm sóc và chủ động trồng 3 sào cỏ để có nguồn thức ăn tươi cho đàn gia súc nên bò của gia đình ông sinh trưởng, phát triển tốt, đến nay đàn bò đã phát triển lên 9 con. Hằng năm gia đình ông đều trả lãi và gốc trước thời hạn. Đầu năm 2023 gia đình ông quyết định vay thêm 20 triệu đồng để mở rộng mô hình chăn nuôi dê sinh sản. Lúc đầu ông mua 5 con, nhờ chăm sóc kỹ và tiêm phòng đầy đủ cho đàn gia súc đến nay đàn bò và dê của gia đình ông phát triển lên 22 con. Mỗi năm cho thu trên 50 triệu đồng từ bán bò và dê thịt. Ông Hoa chia sẻ: Tôi thấy Quỹ HTND là một kênh tiếp vốn cho nông dân khá đắc lực, đặc biệt là những hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện. Có nguồn vốn giúp bà giúp bà con có điều kiện đầu tư chăn nuôi, trồng trọt để phát triển kinh tế gia đình rất hiệu quả.

Nhờ nguồn vốn vay của Quỹ HTND giúp gia đình ông Katơr Hoi ở thôn Rã Giữa,
xã Phước Trung có điều kiện phát triển mô hình nuôi dê sinh sản.

Từ năm 2013 đến nay, Quỹ HTND huyện Bác Ái quản lý 24 dự án với số tiền 3,62 tỷ đồng. Việc cho vay vốn được thực hiện theo đúng quy trình thủ tục, lập hồ sơ dự án vay vốn. Chỉ đạo, lựa chọn mô hình theo định hướng phát triển của từng địa phương đảm bảo tính khả thi của dự án. Hoàn thiện hồ sơ dự án vay vốn theo đúng hướng dẫn nghiệp vụ cho vay vốn Quỹ HTND. Hằng năm, Ban điều hành Quỹ HTND huyện Bác Ái tham mưu cho Ban Thường vụ HND huyện lập kế hoạch cho vay vốn; kế hoạch phân bổ nguồn vốn khi có nguồn vốn đảm bảo khách quan, minh bạch và công bằng, phù hợp với từng đơn vị được thụ hưởng vốn vay. Thông qua việc triển khai các dự án vay vốn Quỹ HTND đã xây dựng được các nhóm hộ cùng sản xuất một ngành nghề và thành lập được 1 tổ hợp tác kinh tế, 21 tổ hội nghề nghiệp, nhóm hộ hợp tác sản xuất với những mô hình như: Mô hình trồng bắp lai, bưởi da xanh, chuối sứ, sầu riêng tại xã Phước Bình; mô hình nuôi dê sinh sản tại xã Phước Trung; nuôi bò vỗ béo ở xã Phước Chính... qua đó giúp nhiều hộ nâng cao hiệu quả kinh tế, nâng mức thu nhập từ 50-70 triệu đồng/hộ/năm, giúp hơn 1.700 hộ nông dân vươn lên thoát nghèo, trở thành hộ sản xuất giỏi được xã, huyện tặng giấy khen.

Ông Nguyễn Đức Nghĩa, Chủ tịch HND huyện Bác Ái, cho biết: Từ hiệu quả mang lại, thời gian tới, HND huyện Bác Ái tiếp tục tăng cường chỉ đạo tổ chức xây dựng và thực hiện đề án, đẩy mạnh các hoạt động phát triển Quỹ HTND cấp huyện đến cấp xã; chú trọng phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ HTND, mở rộng quy mô vốn, đổi mới nội dung hoạt động của Quỹ HTND, đảm bảo nguồn vốn được bảo toàn và phát triển, hỗ trợ có hiệu quả nhu cầu vốn của hội viên nông dân. Phối hợp các ngành thường xuyên tập huấn nghiệp vụ Quỹ HTND, khoa học - kỹ thuật, tiến bộ kỹ thuật mới nhằm nâng cao trình độ sản xuất cho nông dân. Bên cạnh đó, HND huyện sẽ tiếp tục đề nghị Trung ương Hội, Tỉnh hội nâng mức vay vốn cao hơn để người dân áp dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất, chăn nuôi phát triển kinh tế gia đình. Tiếp tục nhân rộng những mô hình hay và kịp thời tuyên dương, khen thưởng các nông dân giỏi nhằm tạo động lực phát triển sản xuất trong cộng đồng.