Đại hội Thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” huyện Ninh Phước, Ninh Sơn

Ngày 14/6, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Ninh Phước tổ chức Đại hội Thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” lần thứ VII, giai đoạn 2019-2024.

Trong giai đoạn 2019-2024, thực hiện công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, các cấp Hội CCB huyện Ninh Phước đã đoàn kết năng động, sáng tạo, vượt khó thi đua hoàn thành vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Lãnh đạo Hội Cựu chiến binh huyện Ninh Phước tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019-2024.

Trong giai đoạn 2024-2029, Hội CCB huyện Ninh Phước tiếp tục thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào. Tăng cường xây dựng hội vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh ở địa phương. 

Dịp này, UBND huyện Ninh Phước tặng Giấy khen cho 2 tập thể, 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019-2024.

* Cùng ngày, Hội CCB huyện Ninh Sơn tổ chức Đại hội Thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019-2024.

Lãnh đạo huyện Ninh Sơn trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019-2024. Ảnh: V.Miên

Trong giai đoạn 2024-2029, Hội CCB Ninh Sơn tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” gắn với chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Giáo dục truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ; tích cực tham gia phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tội phạm và các tệ nạn xã hội; góp phần xây dựng Đảng, chính quyền, tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.

Đại hội đã bầu 19 đại biểu tham dự Đại hội Thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” cấp tỉnh giai đoạn 2024-2029.

Nhân dịp này, lãnh đạo huyện Ninh Sơn đã trao giấy khen cho 3 tập thể, 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019- 2024.