UBND Tp.Phan Rang-Tháp Chàm: Biểu dương, khen thưởng học sinh đạt giải kỳ thi cấp thành phố, cấp tỉnh năm học 2023-2024

Ngày 17/5, UBND Tp. Phan Rang-Tháp Chàm tổ chức biểu dương, khen thưởng học sinh đạt giải kỳ thi cấp thành phố, cấp tỉnh, cấp THCS năm học 2023-2024.

Kỳ thi chọn học sinh giỏi (HSG) cấp thành phố năm học 2023-2024, thành phố có 394 học sinh tham gia. Kết quả có 199/394 học sinh được công nhận HSG cấp thành phố. Trong đó: 8 giải Nhất; 19 giải Nhì; 38 giải Ba và 62 giải Khuyến khích. Tại Kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh năm học 2023-2024, thành phố đạt 82 giải, trong đó: 7 giải Nhất, 14 giải Nhì, 61 giải Ba. Dịp này, lãnh đạo Tp. Phan Rang-Tháp Chàm đã trao thưởng cho các em học sinh đã đạt giải kỳ thi cấp thành phố, cấp tỉnh năm học 2023-2024.

Lãnh đạo UBND Tp.Phan Rang-Tháp Chàm trao khen thưởng cho các em học sinh đạt giải kỳ thi cấp thành phố, cấp tỉnh năm học 2023-2024.