Tập huấn tăng cường năng lực vận hành cơ chế của Hội đồng giáo dục nghề nghiệp tỉnh

Ngày 21/6, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (cơ quan Thường trực Hội đồng giáo dục nghề nghiệp (GDNN) tỉnh) phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)- Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tập huấn tăng cường năng lực vận hành cơ chế của Hội đồng GDNN tỉnh.

Tại lớp tập huấn, các đại biểu được nắm bắt một số cơ chế chính sách đối với cơ sở GDNN; chính sách đầu tư, xã hội hóa GDNN; quyền của doanh nghiệp trong hoạt động GDNN theo quy định của Luật GDNN; phương pháp và hướng dẫn khảo sát đối với doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, người lao động… Thông qua lớp tập huấn nhằm nâng cao năng lực cho các thành viên Hội đồng GDNN về công tác triển khai các cơ chế, chính sách gắn kết với doanh nghiệp trong hoạt động GDNN; cung cấp những kiến thức về cấu trúc, mô hình tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, vai trò của các thành viên và cơ chế vận hành của Hội đồng GDNN.

Toàn cảnh buổi tập huấn tăng cường năng lực vận hành cơ chế của Hội đồng giáo dục nghề nghiệp tỉnh.