Bế giảng lớp trung cấp lý luận chính trị hệ không tập trung khóa 74

Chiều ngày 21/6, Trường Chính trị tỉnh tổ chức bế giảng lớp trung cấp lý luận chính trị hệ không tập trung khóa 74.

Tham gia lớp học có 80 học viên (HV) là cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian tham gia lớp học, các HV nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo trong học tập, thực hiện nghiêm túc nội quy, quy định của nhà trường. Kết quả học tập, 100% HV hoàn thành chương trình đào tạo trung cấp lý luận chính trị, có 4 HV đạt loại giỏi; 61 HV đạt loại khá; 15 HV đạt loại trung bình. Dịp này, Trường Chính trị tỉnh tặng giấy khen cho 4 HV đạt loại giỏi và 4 HV có thành tích tốt trong học tập, rèn luyện toàn khóa học.

Lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh trao giấy khen cho các học viên đạt loại giỏi và có thành tích tốt trong học tập, rèn luyện toàn khóa học