Ninh Phước: Triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024

Ngày 1/12, UBND huyện Ninh Phước tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Thực hiện nhiệm vụ năm 2023, với tinh thần chủ động, sáng tạo và quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện thực hiện đạt 10/11 chỉ tiêu đạt và vượt so với kế hoạch. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, giá trị sản xuất các ngành đạt 11.105 tỷ đồng, tăng 12,81% so với năm 2022; thu ngân sách nhà nước đạt gần 93 tỷ đồng, vượt 2,5% chỉ tiêu tỉnh giao; tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,64%... Các chương trình xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững được chú trọng; công tác quy hoạch, đất đai được tăng cường. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giáo dục, y tế có nhiều chuyển biến tích cực. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ và kịp thời; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững, ổn định.

UBND huyện Ninh Phước triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024. Ảnh: T.Mạnh

Năm 2024, huyện Ninh Phước đề ra mục tiêu: Tập trung thực hiện chủ trương tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng khai thác tối đa tiềm năng lợi thế của huyện, lấy nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo là động lực để phát triển kinh tế nhanh và bền vững. Tập trung quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn lực, bảo vệ tài nguyên, môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; đảm bảo an ninh, quốc phòng; nâng cao chất lượng huyện nông thôn mới và thực hiện lộ trình xây dựng thị trấn Phước Dân đạt chuẩn đô thị loại IV. Phấn đấu đưa tổng giá trị sản xuất các ngành đạt 12.551 tỷ đồng, tăng 12,66% so với năm 2023; thu nhập bình quân đầu người 75 triệu đồng/người/năm; giải quyết việc làm cho 2.900 lao động; tỷ lệ giảm nghèo 0,5%...