Tin tổng hợp

* Về đường bộ, Sở Giao thông vận tải đã phối hợp với Ban Quản lý dự án 85 và các địa phương trong việc triển khai thi công và giải quyết các vấn đề kiến nghị của người dân trong quá trình thi công Dự án Đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đoạn qua tỉnh Ninh Thuận; tham mưu xử lý các nội dung vướng mắc tại dự án và cam kết công tác giải phóng mặt bằng hạng mục đường gom dân sinh bổ sung của dự án đường cao tốc Bắc - Nam; kết quả rà soát kết nối tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn qua tỉnh Ninh Thuận với các tuyến đường của địa phương nhằm tạo động lực thúc đẩy phát triển KT-XH; góp ý kiến hồ sơ điều chỉnh dự án (bổ sung hạng mục đầu tư hoàn chỉnh nút giao Thuận Nam (Km113+00) kết nối với ĐT.709) thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông. Phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông triển khai thi công xây dựng các công trình, dự án giao thông trọng điểm, kết nối: Đường liên vùng từ Thị trấn Tân Sơn đi Tà Năng huyện Đức Trọng- Lâm Đồng; tuyến đường kết nối Cảng Cà Ná với cao tốc Bắc Nam và đường Văn Lâm - Sơn Hải; triển khai dự án xây dựng tuyến đường động lực kết nối Cảng tổng hợp Cà Ná lên khu vực Nam Tây Nguyên. Sở Giao thông vận tải cũng đã tham gia ý kiến về hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 27 các đoạn còn lại trên địa bàn tỉnh theo đề nghị của Bộ Giao thông vận tải.

Các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến đường Văn Lâm-Sơn Hải (Thuận Nam). Ảnh: Văn Nỷ

* Theo Sở Giao thông vận tải, năm 2023 công tác quản lý và bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông được ngành tập trung triển khai. Về đường thuỷ, đối với Cảng tổng hợp Cà Ná, ngành đã phối hợp Công ty cổ phần cảng Quốc tế Trung Nam Cà Ná triển khai đầu tư xây dựng hoàn thành và đưa vào vận hành, khai thác bến cảng 1A, giai đoạn 1 (tiếp nhận tàu 100.000 tấn) trong năm 2022; tiếp tục thi công xây dựng Bến cảng 1B, hoàn thành theo đúng Kế hoạch đưa vào khai thác tháng 6/2024. Kêu gọi đầu tư Cảng tổng hợp Cà Ná giai đoạn 2, đã hoàn tất đề xuất chủ trương đầu tư, hiện nay đang trình thẩm định và phê duyệt đề xuất chủ trương đầu tư để làm cơ sở kêu gọi đầu tư khu bến giai đoạn 2 tiếp nhận tàu trọng tải đến 300.000 tấn. Hiện nay, đang chờ ý kiến của Bộ Giao thông vận tải. Đối với Cảng cạn Cà Ná, ngày 22/8/2023, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 979/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tổng thể hệ thống cảng cạn Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Hiện, Sở Giao thông vận tải đang lập đề xuất dự án để trình thẩm định phê duyệt chủ trương đầu tư làm cơ sở kêu gọi đầu tư.