Tin tổng hợp

* Theo Cục Thống kế tỉnh, sản xuất công nghiệp tháng 11 có thêm năng lực tăng mới, ngành sản xuất điện năng lượng tái tạo so với cùng kỳ, tình hình sản xuất chế biến, chế tạo một số sản phẩm tăng đã tác động đến IIP chung tăng 9,27% so với tháng trước và tăng 26,59% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số sản xuất công nghiệp toàn ngành tháng 11 ước tăng 9,27% so với tháng trước và tăng 26,59% so với cùng kỳ năm trước, trong đó sản xuất và phân phối điện tăng 33,20%; chế biến, chế tạo tăng 15,98%; khai khoáng tăng 2,30%. Nguyên nhân tăng là do trong tháng có thêm năng lực tăng mới ngành sản xuất điện năng lượng tái tạo, công ty sản xuất đường sản xuất sớm hơn so với vụ năm trước, tình hình xuất khẩu điều thuận lợi, cộng thêm tình hình sản xuất một số mặt hàng chế biến khởi sắc hơn. Tính chung 11 tháng, IIP toàn ngành ước tính tăng 12,44% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành chủ lực sản xuất và phân phối điện tăng 14,35% là động lực tăng trưởng toàn ngành; ngành khai khoáng tăng 50,74%; ngành chế biến, chế tạo tăng 4,29%.

Các kỹ sư Tập đoàn BIM điều hành lưới điện ở Phước Minh (Thuận Nam). Ảnh: Văn Nỷ

* Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn NSNN do địa phương quản lý tháng 11 tăng 3,7% so với tháng trước và tăng 0,5% so với cùng kỳ năm trước. Vốn đầu tư phát triển từ nguồn NSNN do địa phương quản lý tháng 11 ước đạt 345,1 tỷ đồng, tăng 3,7% so với tháng trước và tăng 0,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó vốn NSNN cấp tỉnh: 270,5 tỷ đồng, tăng 11,2% và tăng 15,9%; vốn NSNN cấp huyện: 70 tỷ đồng, giảm 17,8% và giảm 32,9%. Tình hình thực hiện vốn đầu tư thuộc nguồn vốn NSNN do địa phương quản lý tháng 11/2023 có tăng so với tháng trước, nhưng tăng không nhiều do một số nguyên nhân sau: Một số dự án còn ướng công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; Một số dự án được bố trí kế hoạch vốn từ nguồn thu tiền sử dụng đất nhưng thực tế nguồn thu còn hạn chế, chưa đủ số vốn để thông báo cho các chủ đầu tư thực hiện tiếp các dự án; Nguồn thu xổ số kiến thiết của địa phương còn phụ thuộc số thu ngân sách hàng tháng, hàng quý dẫn đến việc thông báo chưa đủ nguồn vốn để các chủ đầu tư thực hiện tiếp dự án. Tính chung 11 tháng, vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn NSNN do địa phương quản lý ước đạt 2.546,8 tỷ đồng, tăng 9,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, vốn NSNN cấp tỉnh: 1.708,4 tỷ đồng, tăng 16,6%; vốn NSNN cấp huyện: 811,2 tỷ đồng, giảm 4,4%. So với kế hoạch năm đạt 77,6%, cao hơn cùng kỳ năm trước (đạt 75,5%) cho thấy việc giải ngân vốn đầu tư công đạt hiệu quả hơn cùng kỳ.