Vụ hè - thu năm 2023: Toàn tỉnh sản xuất 31.050 ha cây trồng các loại

Ngày 21/4/2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1580/KH-UBND về sản xuất nông nghiệp và chuyển đổi cơ cấu cây trồng vụ hè - thu năm 2023. Theo đó, vụ hè - thu năm nay tổng diện tích sản xuất trên địa bàn tỉnh là 31.050 ha; trong đó, lúa 15.290 ha và rau màu 15.760 ha.

Diện tích trên được phân bổ cụ thể cho từng địa phương, gồm: Tp. Phan Rang - Tháp Chàm 1.316 ha (lúa 900 ha; màu 416 ha); các huyện: Bác Ái 3.858 ha (lúa 816 ha; màu 3.042 ha); Ninh Sơn 10.528 ha (lúa 3.159,2 ha; màu 7.368,8 ha); Ninh Hải: 2.740 ha (lúa 2.201 ha; màu 539 ha); Ninh Phước 7.374 ha (lúa 4.411,8 ha; màu 2.962,2 ha); Thuận Bắc 3.376 ha (lúa 2.344 ha; màu 1.032 ha); Thuận Nam 1.858 ha (lúa 1.458 ha; màu 400 ha). Ngoài ra, căn cứ kết quả rà soát về diện tích chuyển đổi tại các địa phương, trên cơ sở đăng ký và thống nhất chuyển đổi cơ cấu cây trồng vụ hè - thu năm 2023 toàn tỉnh là 323,4 ha (chuyển đổi trên đất lúa 152,9 ha và đất khác 170,5 ha), sang cây ngắn ngày 201,6 ha và cây dài ngày 121,8 ha.

Nông dân Ninh Phước thu hoạch lúa. Ảnh: Tiến Mạnh

Để thực hiện tốt kế hoạch đề ra, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp với UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, vận động bà con nông dân xuống giống đúng thời vụ và cơ cấu giống theo hướng của ngành Nông nghiệp; đồng thời, thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng đạt chỉ tiêu năm 2023. Thường xuyên cập nhật diễn biến thời tiết, khí hậu để có các biện pháp chỉ đạo, ứng phó kịp thời, hiệu quả. Hướng dẫn người dân đẩy mạnh đầu tư thâm canh, ứng dụng khoa học - kỹ thuật như: Sử dụng đại trà các giống mới, ngắn ngày, có khả năng kháng sâu bệnh tốt, cho năng suất chất lượng cao để tăng hiệu quả kinh tế. Tăng cường kiểm tra về chất lượng giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật để người dân yên tâm sản xuất; đồng thời, khuyến cáo để người dân biết giảm lượng giống gieo sạ, sử dụng phân bón hợp lý nhằm tiết kiệm chi phí.

Về giải pháp kỹ thuật, xuống giống đúng thời vụ, tập trung theo cơ cấu giống và thời vụ đã được ngành Nông nghiệp khuyến cáo. Đối với giống lúa, khuyến cáo sử dụng giống lúa cấp xác nhận, áp dụng kỹ thuật canh tác tiên tiến như: Kỹ thuật “1 phải, 5 giảm”, “3 giảm, 3 tăng”; ưu tiên lựa chọn các giống ngắn ngày, giống có chất lượng; quản lý và điều tiết nước tiết kiệm, hiệu quả tùy vào giai đoạn sinh trưởng phát triển của cây. Áp dụng quản lý dịch hại tổng hợp IPM, dự tính dự báo sâu bệnh kịp thời. Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc “4 đúng”. Đối với hoa màu, xây dựng kế hoạch sản xuất rau màu linh hoạt, xem xét điều chỉnh cơ cấu giống rau, củ, quả có thời gian bảo quản kéo dài, phù hợp thị trường, đảm bảo nhu cầu tiêu thụ tại địa phương, cung ứng ngoài tỉnh, chú trọng biện pháp luân canh mùa vụ, thiết kế hệ thống tưới hợp lý, quản lý dịch hại và bón phân cân đối. Trên đất chuyển đổi trồng lúa sang trồng màu cần chú trọng hệ thống tưới, tiêu nội đồng, không để úng cục bộ. Tăng cường sử dụng phân bón hữu cơ từ các nguồn phế phẩm chăn nuôi của các hộ để giảm bớt phân bón hóa học và thuốc trừ sâu bệnh nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất cho người nông dân.

UBND các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến các chính sách hỗ trợ của Nhà nước cho người dân biết, tiếp cận; sử dụng bản đồ nông hóa thổ nhưỡng đã được Sở NN&PTNT chuyển giao để chủ động đăng ký thực hiện chuyển đổi cây trồng vụ hè - thu năm 2023 phù hợp với điều kiện tại địa phương. Đồng thời, kêu gọi các công ty, doanh nghiệp, đại lý thu mua nông sản trên địa bàn phối hợp, hỗ trợ bà con nông dân trong việc cung ứng vật tư và tiêu thụ nông sản. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất nông nghiệp vụ hè - thu năm 2023 trên địa bàn; phối hợp chặt chẽ với ngành Nông nghiệp hướng dẫn, khuyến cáo nhân dân tổ chức xuống giống tập trung, đồng loạt, dứt điểm từng khu vực, xứ đồng theo lịch thời vụ. Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn hướng dẫn nông dân thực hiện nghiêm túc lịch thời vụ và cơ cấu giống vụ hè - thu năm 2023 theo khuyến cáo của ngành NN&PTNT. Phối hợp với ngành NN&PTNT thực hiện tốt các chương trình, mô hình chuyển giao tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất. Thực hiện quyết liệt chuyển đổi cơ cấu cây trồng, xây dựng và thực hiện mô hình sản xuất cánh đồng lớn đạt hiệu quả...

Đối với Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi, tiếp tục theo dõi tình hình khí hậu, thời tiết, lượng mưa trong thời gian tới, đồng thời thường xuyên phối hợp với Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi thống nhất kế hoạch cấp nước từ nay đến cuối năm 2023 để phục vụ nước sinh hoạt và sản xuất của nhân dân trên địa bàn tỉnh đảm bảo hiệu quả, phù hợp theo từng thời điểm. Nạo vét các kênh mương, gia cố các bờ đập, khơi thông dòng chảy, đảm bảo điều tiết nước nhanh và kịp thời cho sản xuất, điều tiết nước theo từng giai đoạn phù hợp với yêu cầu cây trồng. Quán triệt đến từng địa phương cụ thể về khả năng đảm bảo của nguồn nước, không sản xuất diện tích vượt quá năng lực phục vụ của công trình thủy lợi, chuyển đổi vụ hè - thu năm 2023 tại những nơi có khả năng thiếu nước. Phối hợp với UBND các huyện, thành phố chủ động thực hiện điều tiết nước hợp lý, tiết kiệm, phù hợp với lịch sản xuất, cụ thể đến từng khu vực, xứ đồng, tránh lãng phí nguồn nước.