Bác Ái: Tạo sinh kế từ dịch vụ môi trường rừng

Thời gian qua, chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tại huyện miền núi Bác Ái đã góp phần giúp người dân có thêm nguồn vốn để phát triển các mô hình sinh kế như: Chăn nuôi gia súc, trồng rừng thay thế bằng cây ăn trái… tạo thêm thu nhập, góp phần giảm nghèo bền vững.

Dựa vào điều kiện thực tế của từng địa phương, thời gian qua, các tổ cộng đồng (TCĐ) nhận khoán, bảo vệ rừng (BVR) ở các xã trên địa bàn huyện Bác Ái đã xây dựng phương án tạo sinh kế bền vững từ nguồn kinh phí do Quỹ dịch vụ môi trường rừng chi trả. TCĐ thôn Tà Lú 3, xã Phước Đại có 21 thành viên, nhận khoán, BVR 700 ha rừng. Các thành viên đã dựng lán thay phiên trực 24/24 giờ để BVR phòng hộ. Với số tiền nhận BVR 400.000 đồng/ha/năm đã giúp các thành viên trong tổ có thu nhập ổn định cuộc sống gia đình.

Để tạo sinh kế cho các thành viên trong TCĐ, đơn vị chủ rừng đã vận động các thành viên trích 60% tiền nhận BVR để mua bò và dê phát triển chăn nuôi. Nhờ đó, sau gần 6 năm thực hiện mô hình chăn nuôi dưới tán rừng, đến nay đàn bò và dê đã phát triển hơn 50 con. Qua đó, đã tạo sinh kế bền vững giúp gia đình các thành viên trong TCĐ thoát nghèo. Anh Pi Năng Tuấn, thành viên TCĐ BVR thôn Tà Lú 3, cho biết: Từ khi nhận khoán BVR, anh em trong tổ có nguồn thu nhập ổn định, giúp anh em gắn bó, có trách nhiệm hơn trong công tác trồng, chăm sóc và BVR trên lâm phần quản lý.

Nhờ nguồn vốn từ dịch vụ môi trường rừng giúp các thành viên tổ cộng đồng
nhận khoán, bảo vệ rừng có điều kiện phát triển chăn nuôi, tạo thêm thu nhập.

Hiện nay, Ban Quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn liên hồ Sông Sắt - Sông Trâu quản lý trên 40.272 ha rừng ở địa bàn 2 huyện Bác Ái và Thuận Bắc. Để làm tốt công tác quản lý, BVR gắn với tạo sinh kế bền vững cho người dân, năm 2017 đơn vị đã giao khoán BVR cho 29 TCĐ nhận khoán BVR gần 20.000 ha với trên 530 hộ tham gia. Trung bình mỗi hộ tham gia nhận rừng khoán quản nhận được khoảng 12 triệu đồng/năm. Để sử dụng tiền đúng mục đích, đơn vị chủ rừng hướng dẫn các TCĐ dùng 40% tiền nhận rừng khoán quản chi trả công tác tuần tra, BVR và 60% mua bò và dê nhằm tạo sinh kế cho các thành viên, nâng cao thu nhập và giảm áp lực xâm hại tài nguyên rừng. Đến nay, tổng đàn bò và dê của các TCĐ nhận khoán BVR đã phát triển trên 700 con.

Ông Hoàng Lộc, Trưởng ban Quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn liên hồ Sông Sắt - Sông Trâu, cho biết: Thời gian qua, việc giao rừng khoán quản cho các TCĐ không những giúp đơn vị chủ rừng giải quyết khó khăn trong công tác quản lý, BVR do thiếu nhân lực, mà còn huy động được sức mạnh của người dân trong việc ngăn chặn nạn phá rừng. Qua đó, tạo sinh kế và giúp nhiều hộ vươn lên thoát nghèo bền vững. Trong thời gian tới, đơn vị sẽ chủ động phối hợp chặt chẽ với các TCĐ nhận khoán BVR tiếp tục nhân rộng mô hình, coi đó là một trong những giải pháp bảo vệ và phát triển rừng bền vững.