UBND tỉnh: Họp rà soát hoàn thiện nội dung Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ngày 9/3, đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo việc tiếp thu ý kiến của Hội đồng thẩm định quốc gia Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tham dự có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Long Biên, Phan Tấn Cảnh cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

Tại cuộc họp, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư đã trình bày báo cáo nội dung tiếp thu, giải trình các ý kiến của Hội đồng thẩm định Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, các thành viên Ban Chỉ đạo lập quy hoạch tỉnh đã có ý kiến đóng góp vào dự thảo quy hoạch tỉnh và các nội dung tiếp thu, giải trình các ý kiến của Hội đồng thẩm định quy hoạch. Về cơ bản, các thành viên thống nhất với nội dung dự thảo quy hoạch tỉnh, báo cáo đánh giá môi trường chiến lược. Đồng thời, đóng góp ý kiến để hoàn thiện quy hoạch tỉnh, tập trung vào các vấn đề trọng tâm như: Về thành phần hồ sơ và kết cấu bố cục của báo cáo thuyết minh; rà soát, sắp xếp, hoàn thiện các căn cứ pháp lý theo quy định; bổ sung, đánh giá thực trạng phát triển các ngành, lĩnh vực; định hướng phát triển các quy hoạch ngành quốc gia đã được phê duyệt, các mục tiêu phát triển, đảm bảo tính khả thi; hoàn thiện phương án, cơ cấu phát triển của các ngành, lĩnh vực; xem xét việc thành lập khu kinh tế ven biển phía Nam, phương án phát triển khu vực quy hoạch xây dựng nhà máy điện hạt nhân, quy hoạch titan và cảng cạn; rà soát, điều chỉnh các chỉ tiêu sử dụng đất cho phù hợp; danh mục ưu tiên đầu tư; hoàn thiện hệ thống sơ đồ bản đồ và cơ sở dữ liệu.

Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, đến thời điểm này, nội dung dự thảo Quy hoạch tỉnh và báo cáo đánh giá môi trường chiến lược (DMC) Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được thực hiện rất kỹ lưỡng, công phu và đáp ứng yêu cầu. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, trên cơ sở các ý kiến thẩm định của các bộ, ngành trung ương và các chuyên gia phản biện, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các sở, ngành, địa phương và đơn vị tư vấn rà soát, tiếp thu hoàn chỉnh để quy hoạch đảm bảo tính khả thi, sát đúng với thực tế; cần học tập kinh nghiệm các tỉnh bạn để hoàn thiện tốt nhất quy hoạch, sớm hoàn chỉnh quy hoạch trước khi trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, HÐND tỉnh thông qua và Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy định.