Hội nghị báo cáo viên trung ương tháng 3

Ngày 9/3, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc báo cáo viên trung ương tháng 3/2023. Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị. Dự hội nghị ở điểm cầu tỉnh ta có các đồng chí UVTV Tỉnh ủy: Trần Minh Nam, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lâm Đông, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Hội nghị đã nghe PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương thông tin chuyên đề “Xác định và xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới” và Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng thông tin chuyên đề “Những kết quả nổi bật của công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng thời gian gần đây; định hướng thời gian tới”.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta.Ảnh: D.My

Định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị ban tuyên giáo, tuyên huấn và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp chủ động tham mưu cấp ủy chỉ đạo và tổ chức tuyên truyền tạo sự thống nhất, đồng thuận và lan tỏa trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về hai nội dung được thông tin tại hội nghị nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng đất nước trong tình hình mới. Bên cạnh đó, tập trung tuyên truyền tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, địa phương 2 tháng đầu năm; tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, chủ trương, chính sách mới của trung ương trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, y tế, quốc phòng, an ninh. Đẩy mạnh tuyên truyền 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam gắn với biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong bảo tồn và phát huy bản sắc, giá trị văn hóa con người Việt Nam. Tiếp tục chủ động, tích cực tuyên truyền các sự kiện chính trị, các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn của đất nước trong tháng 3 bằng nhiều hình thức phong phú, thiết thực cổ vũ toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân hăng hái thi đua hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ được giao.