Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Sáu điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh- di sản tinh thần vô giá của lực lượng Công an nhân dân”

Ngày 9/3, Bộ Công an phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức trực tuyến toàn quốc Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Sáu điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh - di sản tinh thần vô giá của lực lượng Công an nhân dân (CAND)”.

Các đồng chí: Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đồng chủ trì hội thảo. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Đại tá Huỳnh Tấn Hạnh, UVTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể, đơn vị liên quan.

Đại tá Hồ Tấn Hạnh, UVTV Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh cùng các đại biểu dự hội thảo tại điểm cầu tỉnh ta. Ảnh: X.Nguyên

Tại hội thảo, các đại biểu đã nghe các tham luận, phân tích, đánh giá, thảo luận về những giá trị lý luận và thực tiễn, tính khoa học và cách mạng, nhân văn trong Sáu điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với lực lượng CAND hiện nay; mối liên hệ và ý nghĩa sâu sắc các điều dạy đối với công tác xây dựng lực lượng CAND nói riêng, cán bộ, đảng viên nói chung; vai trò của việc học tập, thực hiện Sáu điều dạy của Người theo tinh thần Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới... Qua đó, khẳng định và làm rõ hơn tầm quan trọng, sự cần thiết, ý nghĩa bền vững của việc đẩy mạnh việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy đối với lực lượng CAND trong tình hình mới. Đánh giá kết quả 75 năm thực hiện phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”, chỉ ra những hạn chế, thiếu sót để có biện pháp khắc phục; đồng thời, tiếp tục phát huy những thành tích, kết quả đã đạt được, không ngừng giáo dục, động viên cán bộ, chiến sĩ tích cực thi đua học tập, thực hiện tốt Sáu điều Bác Hồ dạy CAND.