Kiến nghị tiếp tục huy động phần công suất chưa có giá bán điện dự án Nhà máy điện mặt trời 450 MW tại huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận

Ngày 4/10/2022, đồng chí Phan Tấn Cảnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký ban hành Văn bản số 4299/UBND-KTTH gởi Bộ Công Thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc kiến nghị tiếp tục huy động phần công suất chưa có giá bán điện dự án Nhà máy điện mặt trời 450 MW tại huyện Thuận Nam, Ninh Thuận.

Nội dung Văn bản nêu rõ: Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận nhận được Văn bản số 319/022/CV/TNTNSP ngày 03/10/2022 của Công ty TNHH điện mặt trời Trung Nam-Thuận Nam về việc kiến nghị tiếp tục huy động phần công suất chưa có giá bán điện dự án Nhà máy điện mặt trời 450MW tại huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận. Nhằm đồng hành, hỗ trợ Công ty TNHH điện mặt trời Trung Nam Thuận Nam, Nhà đầu tư dự án Nhà máy điện mặt trời 450MW kết hợp với đầu tư trạm biến áp 500kV Thuận Nam và các đường dây 500kV, 220kV đấu nối vào hệ thống điện quốc gia thực hiện trên địa bàn huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận; Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận báo cáo Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) như sau:

Dự án Nhà máy điện mặt trời 450MW là dự án đầu tư có điều kiện được tỉnh Ninh Thuận tổ chức lựa chọn nhà đầu tư đúng theo quy định của pháp luật. Nhà đầu tư đã đầu tư xây dựng trạm biến áp 500 KV – đường dây 500KV Thuận Nam - Vĩnh Tân với tổng kinh phí gần 2.000 tỷ đồng, nhằm giải tỏa công suất các dự án năng lượng tái tạo trong khu vực và sẽ bù đắp bằng doanh thu bán điện từ việc khai thác toàn bộ công suất dự án Nhà máy điện mặt trời 450MW, các chi phí này đã được ngân hàng thẩm định trong phương án vốn vay của dự án. Do phần công suất chưa xác định giá bán điện chưa được thanh toán trong khoảng 22 tháng khai thác, cùng với đại dịch Covid bùng phát trong 2 năm, dự án Nhà máy điện mặt trời 450MW luôn tuân thủ theo lệnh điều độ của Trung tâm điều độ điện quốc gia và dự án thường xuyên bị giảm phát nên công suất huy động của dự án không đạt so với công suất thiết kế được các cơ quan ban, ngành phê duyệt, song song với việc Nhà đầu tư đang phải gánh chịu phần chi phí truyền tải cho các dự án năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, đã tác động rất xấu đến dòng tài chính của Nhà đầu tư, khiến Nhà đầu tư không đủ nguồn tài chính để hoàn thành nghĩa vụ cam kết với đơn vị tài trợ vốn.

Nhà máy điện mặt trời của TrungNam Group tại  Phước Minh (Thuận Nam). Ảnh: Văn Nỷ

Về việc cắt giảm công suất, tại cuộc họp ngày 15/09/2021 về giải quyết các kiến nghị của dự án Nhà máy điện mặt trời 450MW, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã đề nghị EVN xem xét ưu tiên huy động công suất dự án điện mặt trời 450MW vì đây là dự án đã tham gia đầu tư hạ tầng truyền tải và đang chịu chi phí truyền tải hộ cho các dự án trong khu vực, dự án đóng góp lợi ích cho xã hội, tiết kiệm được ngân sách nhà nước cho đầu tư hạ tầng truyền tải.

Đồng thời theo Mục 5, Kết luận cuộc họp số 38/TB-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên ngày 11/03/2022 về vận hành các nhà máy điện tại tỉnh Ninh Thuận thì “ việc vận hành huy động công suất nhà máy điện tuân thủ theo hợp đồng mua bán điện đã ký giữa đơn vị phát điện và Tập đoàn Điện lực Việt Nam”; Theo đó, căn cứ Khoản 5, Điều 4 Hợp đồng mua bán điện số 05/2020/HĐ-NMĐMT-THUANNAM.NT của dự án điện mặt trời Trung Nam – Thuận Nam 450MW với Tập đoàn điện lực Việt Nam ‘’Trường hợp đến hạn thanh toán theo quy định tại khoản 1 điều này nhưng chưa có văn bản thống nhất của Bộ Công Thương về việc một phần nhà máy điện hoặc toàn bộ nhà máy điện được áp dụng giá điện theo quy định tại Khoản 3, Điều 5 Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg, các bên thống nhất ghi nhận sản lượng điện giao nhận. Tiền điện sẽ được thanh toán sau khi có văn bản thống nhất của Bộ Công Thương.”; Khoản 9, Điều 2 “khi thực hiện tạm giảm hoặc ngừng nhận điện bên mua điện phải thông báo trước cho bên bán điện ít nhất 10 ngày, nêu rõ lý do, thời điểm dự kiến bắt đầu và thời gian gián đoạn”.

Các kỹ sư của Trungnam Group giám sát, vận hành hệ thống điện mặt trời tại Phước Minh (Thuận Nam). Ảnh: Văn Nỷ

Căn cứ Mục b, Khoản 2 Công văn số 70/TTg-CN ngày 09/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo giao Bộ Công thương “không để xảy ra tình trạng giảm phát các nhà máy điện làm lãng phí nguồn lực, thiệt hại đối với nhà đầu tư, nhất là trong điều kiện khó khăn về cung ứng điện hiện nay”.

Như vậy, việc dừng huy động công suất chưa có giá điện của dự án của Tập đoàn Điện lực Việt Nam theo văn bản 6082/EPTC-KDMĐ là chưa tuân thủ theo các điều khoản của Hợp đồng mua bán điện, chưa đúng theo quy trình, quy định cụ thể nào và chưa tuân thủ theo nội dung Công văn số 70/TTg-CN ngày 09/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Việc đơn phương ngừng huy động công suất dự án đã phá vỡ các điều khoản của hợp đồng mua bán điện, gây lãng phí nguồn năng lượng sạch, lãng phí nguồn lực của doanh nghiệp đã đầu tư dự án, không phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/02/2022 của Bộ Chính trị. Đồng thời gây thiệt hại cho nhà đầu tư, làm giảm nguồn thu ngân sách của tỉnh vì đây là dự án đầu tư có điều kiện được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận triển khai và tỉnh tổ chức lựa chọn nhà đầu tư đúng theo quy định pháp luật, nhà đầu tư đã triển khai hoàn thành đưa dự án vào vận hành đúng theo tiến độ đã cam kết.

Về nội dung này, ngày 02/9/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã có Công văn số 3805/UBND-KTTH đề nghị Bộ Công thương, EVN xem xét, tiếp tục huy động và ghi nhận sản lượng đối với phần công suất chưa có giá điện của dự án Nhà máy điện mặt trời điện mặt trời 450MW nhằm hỗ trợ Nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn và đảm bảo tính hiệu quả của dự án. Tuy nhiên, đến nay, Bộ Công Thương, EVN chưa có ý kiến; do đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận kiến nghị Bộ Công Thương, EVN xem xét sớm có ý kiến tiếp tục huy động, ghi nhận sản lượng đối với phần công suất chưa có giá điện và ưu tiên khai thác công suất dự án nhà máy điện mặt trời 450MW nhằm hỗ trợ nhà đầu tư đã chịu kinh phí xây dựng hệ thống trạm biến áp và đường dây 500kV giải tỏa công công suất điện năng lượng tái tạo cả khu vực, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn về tài chính tránh nguy cơ phá sản và đảm bảo khả năng duy trì hoạt động và vận hành hệ thống trạm biến áp 500kV an toàn, hiệu quả, góp phần tăng thu ngân sách và phát triển kinh tế địa phương.